Troens Bevis

20. februar 2015 Under Kampanjer
Under kampanjen i India fylte Sten Sørensen år 25 januar. Rune Edvardsen benyttet anledningen til å gjøre ære på ham ved å…
16. februar 2015 Under Kampanjer
Manna Ministries er i dag et menighetsnettverk med 1450 menigheter spredt over India. Det hele begynte med to menigheter i 1966. Veksten…
05. februar 2015 Under Kampanjer
Dette kunne de stedlige arrangørene merke på kroppen. Under forberedelsene til kampanjen i India, ble ansvarshavende for planleggingen, Deeven Kumar, ringt opp…
28. januar 2015 Under Kampanjer
Mange indere har liten påvirkning på sine liv. De er født inn i en kaste som begrenser deres muligheter i livet –…
27. januar 2015 Under Kampanjer
Siden 2010 har Klas Anderhell vært sammen med Rune Edvardsen og band på ni misjonsturer. Det har gitt ham sterke opplevelser.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.