Misjonsresultatene for 2023

En spesiell takk til alle dere som er med og støtter misjon gjennom Troens Bevis. Det er med stor glede og takknemlighet vi kan dele misjonsresultatene for 2023:

Gjennom Introkurset “Det nye liv” ble totalt 26 978 personer frelst i 2023. Det betyr i gjennomsnitt 74 nye troende hver dag! 1344 nasjonale evangelister har ledet over 55 000 personer til frelse. I tillegg er 1643 husfelleskap og menigheter plantet.

Gjennom Introkurset “Det nye liv” ble totalt 26 978 personer frelst i 2023.

 

På 5 kampanjer i muslimske områder i Burkina Faso og Mali har 6000 mennesker kommet til tro på Jesus og 23 menigheter er plantet.

Dette er tallene vi har fått rapportert, men vi vet at i virkeligheten er tallene større. Bak hvert tall er det ekte mennesker som har fått livet forandret. Troens Bevis gjør alt vi kan for å nå de som enda ikke har hørt og de som ingen andre ser.

Minst 1643 husfelleskap og menigheter ble startet med nye troende i 2023.

 

Ringvirkningene av arbeidet er store. Titusener av mennesker har fått livet forandret, har blitt kjent med Jesus, og lever i dag med et evighetsperspektiv. Vi har store forventninger til videre vekst i 2024. Med dyp takknemlighet og ønske om Guds rike velsignelse til alle våre misjonspartnere.

 

 Troens Bevis sitt misjonsarbeid

Kilde: Troens Bevis bladet for mars, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter