fbpx

Sammen skal vi sende ut en evangelist hver dag!
Send ut en evangelist

Bli med på "En hver dag" - Send ut en evangelist

Din støtte går til å nå de unådde!

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til.

Dette gjør støtten din:

 • Vinner mennesker for Jesus

  Troens Bevis arrangerer kampanjer og musikkfestivaler på strategiske steder for å nå unådde mennesker med budskapet om Jesus. Kampanjene retter seg inn mot den yngre generasjonen, og musikk brukes bevisst som kommunikasjonsmiddel. Kampanjer og musikk festivaler er en døråpner i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillatt.

 • Menighetsplanting

  I flere felt har menighetsplanting og nye husmenigheter fått en eksplosiv vekst gjennom Innfødte Evangelister. De er vår viktigste ressurs ute i misjonsfeltet. Evangelistene kjenner språket og kulturen, og kan lettere gå under radaren i områder med stor forfølgelse. De tar evangeliet til sine egne folkegrupper og har tilgang til områder som kan være stengt for vestlige....

  Gjennom din støtte til menighetsplanting , sendes bidraget til våre håndplukkede feltledere i landene vi arbeider. Disse fordeler støtten videre til evangelistene. Det å benytte innfødte som misjonærer er genialt. De har en kjærlighet og en nød for sitt eget folk! Mange fungerer også som menighetsplantere og pastorer.

  Du kan ha «din egen evangelist» som på dine vegne følge opp Jesu siste hilsen: «Gå derfor ut å gjør alle folkeslag til disipler» Matt 28,18-19 . Ved tett kontakt med feltlederne mottas jevnlige rapporter om arbeidet. Slik kan du som giver se hvilken enorm påvirkning du har på mange menneskeliv. Aldri før har evangeliet gått fram med en slik kraft og fart. Sammen står vi ovenfor fantastiske muligheter.

 • Trosopplæring

  Din støtte til trosopplæring gjennom Introkurset forklarer den kristne tro for mennesker fra andre kulturer og religiøs bakgrunn. Dette bibelkurset blir delt ut til alle frelsessøkende under kampanjer og musikkfestivaler. Men Introkurset er også et viktig redskap for innfødte evangelister, når de gjør oppsøkende arbeid. Det er oversatt til en rekke språk, og er nå også tilgjengelig på en app. Kurset er også på norsk. Last ned appen....

  Introkurset er et utprøvd og veldig effektivt redskap i Guds rike. Det fungerer både som et såkorn og som et innhøstningsredskap. Antall mennesker som har gjennomført hele Introkurset i årenes løp siden 70-tallet er nå mer enn 6,9 millioner.

  Du som giver har en enorm påvirkning på mange menneskeliv. Aldri før har evangeliet gått fram med en slik kraft og fart. Sammen står vi ovenfor fantastiske muligheter.

Redningen for millioner