fbpx

Bli med på "En hver dag" - Send ut en evangelist

Din støtte går til å nå de unådde!

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til.

Dette gjør støtten din:

  • Vinner mennesker for Jesus

    Din støtte gjør det mulig å arrangerer møtekampanjer på strategiske steder for å nå mennesker som aldri før har hørt om den kristne tro. Kampanjene er en døråpner i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillatt. Etter kampanjen planter innfødte evangelister menigheter som ivaretar troen til de nyfrelste.

  • Menighetsplanting

    Din støtte går til innfødte evangelister som planter menigheter og nye husmenigheter i områder med få kristne. De kjenner språket og kulturen, og kan lettere gå under radaren i områder med stor forfølgelse. De tar evangeliet til sine egne og har tilgang til områder som kan være stengt for vestlige misjonærer.

  • Trosopplæring

    Din støtte går til dele ut et selvstudium som forklarer den kristne tro for mennesker fra andre kulturer. Kurset blir delt ut under våre evangeliske kampanjer, og er et viktig redskap for de innfødte evangelistene. Det er oversatt til en rekke språk, og er tilgjengelig på en mobilapp. Kurset kan også gjennomføres på norsk

Misjonsstrategi som når millioner av mennesker

Se filmen om arbeidet