Menigheter

Mange menigheter har ikke ressursene eller kompetansen til å drive et omfattende misjonsarbeid. Vi kan hjelpe din menighet til å øke sine misjonssatsinger.

Din menighet kan bli en del av et globalt nettverk der kristne enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner arbeider på tvers av kirkesamfunn og landegrenser for at vår felles kristne tro skal komme frem til et hvert menneske.

 

Gjennom et slikt samarbeid kan menigheten drive et bærekraftig misjonsarbeid som gir varig tilstedeværelse, resultater og svært lave kostnader.

 

Det er flere prosjekter og land som menigheten kan velge å satse på.

Bærekraftig misjon

Støtte fra menigheten kan hjelpe lokale kristne til å nå sine lokalsamfunn der det finnes få eller ingen kristne. I et slikt tilfelle vil støtten sørge for at de lokale har kompetansen og tilgang på ressursene som de trenger for å lykkes med misjonsarbeid i eget land.

 

Støtten fra menigheten vil gå til å trene opp lokale kristne til å bli misjonærer, og med en startstøtte vil de kunne drive med evangelisering på fulltid. Målet til misjonæren er ofte å starte en eller flere menigheter. For noen betyr det å starte husmenigheter i nabolaget, mens for andre betyr det å pakke alt de eier og dra til fjerntliggende områder.

 

Støtten som misjonæren mottar er tidsbegrenset, men gir misjonæren forutsigbarhet i en oppstartsfase. Vår oppgave er å sørge for at støtten fra menigheten kommer frem til misjonærene, og sikre et godt samspill mellom menigheten og den som mottar støtten. Vi stiller også krav til resultater som rapporteres tilbake til menigheten.

 

Menighetene som startes tilhører ulike kirkesamfunn. Menighetene læres opp til å nå ut til nye mennesker og til å starte nye menigheter. Når menigheten «står på egne bein» kan støtten gå videre til en ny misjonær eller misjonæren kan velge å gå videre til nytt sted. Oppfølgingen av misjonæren bli da avsluttet, men arbeidet fortsetter uten hjelp utenfra.

Ulike mennesker har ulike behov

Menigheten kan velge å støtte satsingen som gjøres for mennesker som lever med en funksjonsnedsettelse i fattige land. Dette er mennesker som er sviktet av samfunnet, av familien og av kirken. De utelates ofte fra tradisjonell evangelisering, og kristne er dessverre ofte med på å påføre de lidelser knyttet til fordommer og overtro. I et slikt tilfelle vil menigheten bidra med omsorg, hjelp og verdighet til barn og unge som lever i en ekstrem nød, og som ikke har andre muligheter til å komme ut av et ekstremt utfordrende liv.

Vil du vite mer?

Ta en uforpliktende samtale med Kai Johansen, som er vår kontaktperson for menigheter.

 

Ring på telefonnummer 906 76 766 eller send en epost til [email protected].