Evangelistsamling i Bangkok: Tusener blir vunnet i Asia

– Jeg kan virkelig kjenne den gode duften av dere som vinner mennesker i land der det koster å dele evangeliet, hilste Rune Edvardsen. Mye spennende kom frem da ledere fra 10 misjonsfelt til Troens Bevis i Sørøst-Asia nylig var samlet.

I Bangkok:  Bente Rognmo Thakre

 

I slutten av januar var over 20 feltledere og evangelister fra Myanmar, Vietnam, Indonesia, India, Laos, Kambodsja, Thailand, Himalayal, Nepal og andre land med sterk forfølgelse invitert til en samling i Bangkok. Der fikk de møte et team fra Troens Bevis og hente inspirasjon fra hverandre.  I løpet av to innholdsrike dager fikk alle deltagerne anledning til å dele fra arbeidet i sine egne felt for å bygge på hverandres erfaringer. Her er spennende glimt fra flere av nedslagsfeltene for misjon som daglig går ut fra Sarons Dal.

Rune Edvardsen presenterer en av misjonslederne under samlingen i Bangkok.

 

Et lant som er svært stengt for evangeliet:
En av dem som var først ute med å dele var feltlederen med ansvar for ett av landene som er mest stengt for evangeliet.  For anledningen hadde han fått med seg tre lokale evangelister.  De tre hadde aldri vært ute av landet sitt tidligere, og en av dem fortalte at han hadde aldri sett en hvit person. Mesteparten av arbeidet til de 200 evangelistene som Troens Bevis støtter i dette landet, foregår i landsbyer og fjerntliggende områder.

-Vi er så begeistret over å se brødre og søstre ansikt til ansikt, da vi aldri før har møtt troende fra andre land i verden, fortalte en av de tre  evangelistene.

-Vi kan heller ikke sende dere nyheter, da vi blir overvåket og kontrollert av myndighetene. Men vi opplever faktisk at ledere fra regjeringspartiet kommer til tro. En av dem gikk nettopp på en av våre bibelskoler og virker nå som evangelist og menighetsplanter!

En annen av evangelistene kunne fortelle at han har vært med på å vinne 20 000 nye troende og planter 38 nye menigheter i hjemlandet deres..

På tross av sterk forfølgelse utrykker evangelistene ikke frykt. De opplever også at antall mennesker som kommer til tro, øker i forhold til økt forfølgelse.

Deltagerne på ledersamlingen in Bangkok.

 

Indonesia
En av de kanskje mest overraskende hilsningene kom fra Indonesia. Gaby Lantang driver et større misjonsarbeid sammen med sin mann, Billy Lantang, og overser 30 evangelister spredt rundt på flere av Indonesias øyer.  Hun kunne bl.a fortelle hvordan de nå bruker sosiale medier for å nå helt kirkefremmede.

-Under covid nedstengelsen laget vi vår egen YouTube kanal for Billys taler, han er svært kjent i Indonesia. Der fikk han raskt over 100 000 følgere og mange som tar kontakt for å bli frelst og for å få forbønn   Men så kom det et par ungdommer fra menigheten vår og sa at de unge klarer aldri å se en hel tale.  «Kan vi klippe ut 40 sekunders hovedpunkter fra talene og lage egen Instagram kanal?» spurte de.

Det fikk de lov til. Overraskelsen var enorm da ekteparet oppdaget hvor mange unge som begynte å følge den nye kanalen på Instagram og vitnesbyrd som fulgte.

-Vi ville aldri trodd at 40 sekunders undervisning kunne utgjøre en forskjell i menneskers liv, men vi har fått respons på at selvmord er blitt stoppet, og en annen som vendte om fra utroskap og tilbake til sin ektefelle etter at han tilfeldigvis så ett av de korte videoklippene, bare for å nevne et par konkrete eksempler, fortalte Gaby.

-Indonesia har også det høyeste antall muslimer i verden. Det er vanskelig for dem å komme i kirken på grunn av forfølgelse fra sine egne, men utrolig mange av dem sitter på rommet sitt og ser på kanalene våre, både voksne og unge. Så bruken av sosiale medier har vært en stor åpenbaring for oss, presiserte hun.

Etter innlegget fikk hun en egen avdeling den siste kvelden der hun gav steg for steg instrukser om hvordan evangelistene kunne lage sine egne streaming kanaler på sosiale medier.

Gaby fra Indonesia delte blant annet hvordan de nå bruker sosiale kanaler for å nå spesielt den yngre generasjonen.

 

Himalaya
Deltagerne fra Himalaya takket inderlig for misjonsstøtten som de får. I løpet av 2023 kunne de fortelle at de har trent opp 1020 nye evangelister. I tillegg var det 17 000 som tok imot Jesus som følge av arbeidet deres. De bruker bevisst Intro kurset Det Nye Liv som et verktøy for å nå de som er fremmede for evangeliet, sammen med nødhjelp og støtte til landsbyer som ofte er adskilt fra omverdenen grunnet lange distanser og fattigdom.

Bilde fra en evangeliseringstur i Himalaya.

 

Nepal
En evangelist fra Nepal kunne derimot fortelle at økt forfølgelse og forbud mot evangelisering gjør at han ikke kan ta med seg Bibelen når har er ute.

-Derfor har jeg memorert over 300 bibelvers. Mange har det svært vanskelig i Nepal nå, og nesten 1 million unge forlot Nepal i 2021/2022 for å søke arbeid i andre land. Dette er en tung tid for landet vårt, og mennesker trenger virkelig evangeliet og støtte.  De trenger håp for fremtiden. 

Evangelist teamet fra Nepal som kom til konferansen.

 

Vietnam
Det unge ekteparet Esther og Daniel fra Vietnam jobber tett med lederne for menighetsbevegelsen som ble startet av pastorparet  Esther og Daniel Pham.  Bevegelsen de er en del av har nå 12 000 troende fordelt på 250 menigheter.

-Det var i 2009 vi som misjonsorganisasjon først fikk visjonen om å nå Vietnam med evangeliet. Nå føler vi Gud taler til oss om å sende misjonærer ut til andre land, det er fantastisk, forteller ekteparet.

Et eksempel de nevner er en mann fra Laos som ble sendt til Vietnam for sykehusbehandling.  Der traff han kristne fra menigheten deres. De ba for han og han ble helbredet og kom til tro. Han reiste tilbake til Laos med en ny brann i hjertet, og har vunnet over 3000 mennesker for Jesus og plantet flere menigheter.

-Vi opplever alle forfølgelse på forskjellig vis fra myndighetene, men de kan ikke stoppe kraften i evangeliet, understreker ekteparet.

De legger vekt på at de fleste menneskene blir nådd på praktiske måter. De tilbyr bl.a. å fikse hus, deler ut rullestoler og tilbyr medisinsk hjelp gjennom leger som er tilknyttet menigheten. De installerer rene vanntanker for folk og de har program for barna med bl.a. musikk undervisning, noe som er svært ettertraktet.

-Hjelpetilbudene vi har åpner også dører hos myndighetene. I 2023 fikk vi tillatelse til å ha offentlig julefeiring 300 steder fra nord til sør i Vietnam. Det førte til at 3033 mennesker kom til tro! Gud gjør virkelig store ting blant oss, og vi er veldig takknemlig for at vi også får være en del av Troens Bevis sitt team!

Forsamlingen fikk se glimt fra julefeiringen i Vietnam som hadde ført til at over 3000 tok imot frelsen.

 

Myanmar
Tjenesten til mor, far og datter som har tatt turen fra Myanmar har vært er viktig del av Troens Bevis sitt arbeid i Burma siden 2015. Organisasjonen heter Myanmar Young Crusaders, og ledes i dag av mamma Sharon Khin Khin Moe. Hun er datter av grunnleggeren for arbeidet de driver, og tok over ledelsen etter hennes fars bortgang. I tillegg til å ha tilrettelagt for Rune Edvardsens musikkfestivaler der tusenvis kom til tro, har de et rusbehandlingssenter, barnehjem, bibelskole og et senter for spedalske. De sender også ut 30 av Troens Bevis sine evangelister og leder over 150 menigheter fordelt utover hele Myanmar. Hun forteller at nå hører de ofte bomber som faller i områder nær dem og at det er kø av barn som er blitt foreldreløse under krigen, og trenger en plass på barnehjemmet.

Men Sharon ber forsamlingen spesielt om forbønn som kvinne i lederskap.

-Det er ikke enkelt, men jeg sier til Gud at så lenge du har innsatt meg til dette, må du sørge for at jeg også kan stå i det.

Hun forteller at hun også lager mat for 500 personer to ganger hver dag.

-Min mor gjorde dette i 29 år, nå har jeg gjort det i 20 år!

Maten fordeles mellom barnehjemmet, rusbehandlingssenteret, bibelskolen og de spedalske. 

Sharon (v.h.) og hennes datter fra Myanmar. Sharon fortalte at to ganger hver dag lager hun mat for 500 personer som bor på rusbehandlingsenteret, barnehjemmet, bibelskolen og et senter for spedalske som de driver.

 

India
Deevon Komanapalli, som er med og overser Mannah Ministries i India med sine to brødre etter bortgangen til dere far, Biskop Ernest Komanapalli, forteller om et voksende arbeid til tross for utfordrende tider. De leder 1600 menigheter og har 1300 pastorer/evangelister, i tillegg til barnehjem og bibelskoler. I dag overser de ca. 400 av Troens Bevis sine evangelister i India.

-Vi var også med på å arrangere Rune Edvardsens 30 musikkfestivaler fordelt på 17 år i India. På hvert sted ble det plantet minst 10 nye menigheter. De fleste besto av hindu ungdom som ble frelst på musikkfestivalene, minnes Deevon.

-Men i dag har situasjonen endret seg. Misjonærer og utenlandske forkynnere får ikke lenger innpass i India, og vi må selv stå for evangelisering. Det har også gjort noe med oss som kristne, og vi vokser faktisk i både tro og virke under forfølgelsen som kristne i India nå opplever, legger han til.

Tre ledere fra Mannah Ministrries, som er Troens Bevis sin hovedsamarbeidspartner i India.

 

Kambodsja
Tim Polak fra Kambodsja, som overser 6 av de 68 evangelister som får støtte i dette landet, sier seg enig i Deevons kommentar om forfølgelse.

-I 2023 var det 100 år siden kristendommen først kom til Kambodsja.  Det er også nærmere 50 år siden vi hadde folkemord der 3 millioner ble drept på tre år av Pol Pot. Vi er nå blitt et demokrati, og folk kan velge sin religion. Når folk først hører evangeliet og blir møtt med kjærlighet, blir de interesserte. Men vi ser ikke den åndelige hungeren i den grad som vi gjorde tidligere, forteller han.

-Ingen har naturligvis lyst på forfølgelse, men myndighetene oppnår faktisk det motsatte av det de ønsker, når forfølgelse blir er faktum. Det er ofte da vekkelsene bryter ut. Det er i hvert fall det vi ser andre steder i Asia, legger han til.

Les også:

Rune Edvardsen i Bangkok: Nytt misjonsfokus for evangelistene

Møt tre unge gutter som bærer på hver sin misjonsdrøm

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter