fbpx

Kontakt oss

Hovedkontor

Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal

(+47) 38 35 75 00

Org.nr.: 943078726
Støttekonto: 3000.37.32750

Kontaktskjema
Finn person

Rune Edvardsen
Rune Edvardsen

Daglig leder

99 20 75 55

Sten Sørensen

Redaktør og styreleder

48 15 48 44

Glenn Tønnessen

Administrativ leder

99 20 75 25

Ranjan Thakre

Giveroppfølging

99 20 75 60