Vår givertjeneste

Mer enn 50 % av lignelsene som Jesus fortalte, handler om penger og forvaltning av materielle verdier. Jesus snakket mer om penger enn om helvete. Han snakket mer om penger enn om Himmelen.

2 Kor 8, 1 – 5 forteller om innsamlingen til menigheten i Jerusalem. Menigheten i Makedonia er et forbilde, og det er vakkert det som står om den.

I) De gav som et gjensvar på Guds nåde mot dem.

Vi gir ikke av tvang eller på grunn av lovgjerninger, men i takknemlighet for Guds nåde mot oss.

Hvorfor snakket Jesus så mye om penger? Fordi penger og materielle verdier har så stor innflytelse på våre liv. Disse områdene har avgjørende betydning for mange av de valgene vi gjør.

1. Menigheten i Makedonia hadde erfart Guds nåde, jfr. 2 Kor 8, 9.
2. Når Gud har rørt ved oss vil vi også naturlig gi:
a. Sakkeus, Luk 19:8 «Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt
igjen.»
b. De første kristne var rause, Apg 2, 40 – 47.
3. Vår givertjeneste reflekterer vår åndelige situasjon.

2) De gav til tross for at de hadde det trangt økonomisk.

Et problem for mange angående givertjenesten er: Har vi egentlig råd til det?
Ordsp 3, 9 – 10 «Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod rikelig fylles, dine pressekummer flyte over av most.»
Det betyr: Når du får lønn, la Gud først få sin del.

Det er ikke pengene som er vår trygghet for framtiden. Gud er vår trygghet. Vi kan stole på Ham!

3) De gav i forhold til den inntekten de hadde.

Hvor mye skal man gi i forhold til inntekten? Går det an å anslå en prosentsats? Tienden – et godt utgangspunkt. Den bibelske begrunnelsen for tiende finner vi bl.a. i 3 Mos 27, 30: «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren.» Tienden var et uttrykk for at israelittene erkjente at alt de eide og hadde, egentlig tilhørte Herren.

Men var ikke dette en ordning som gjaldt for dem som stod under loven?

Tienden ble praktisert 400 år før den ble lovfestet! Abraham gav tiende, 1 Mos 14, 20, og det gjorde også Jakob, 1 Mos 28, 22. Jesus bekrefter praktisering av tiende, Luk 11, 42.

Mal 3, 10: «Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.»

Luk 6, 38: «Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.»

4) Syv råd for givertjenesten

1) Gi med glede. Gi med glede og takknemlighet over at du har det godt
materielt sett. Ha tro til Gud at han skal gi deg glede over at du kan være med og
bidra økonomisk i Guds rike.

2) Ta giveransvar. Gi et fast beløp en gang i måneden, selv om det ikke er så
stort. Legg et fast beløp til side regelmessig. Det er et sunt prinsipp. Gi det
gjerne over bank som autogiro.

3) Vent ikke til du får bedre råd. Det å gi til Guds sak er et bibelsk prinsipp –
derfor må du ikke vente med å gi til du får overflod av penger. Mange vil aldri
ha råd til å gi. Gi uansett.

4) Begynn i det små. Ha som mål å utvikle en givertjeneste. Lag en plan. Finn
din giverprosent. Å gi en viss prosent av inntekten er et sunt bibelsk prinsipp.
Prosenten kan øke etter hvert. Det er bibelsk å gi 10 prosent av inntekten.

5) Lytt til din indre stemme. Å gi er spennende fordi det er en del av Guds
plan. Ta Gud med i dine vurderinger. Gud leder ofte gjennom den indre stemme. Det er Guds vilje at vi skal gi til Guds sak.

6) La deg ikke tvinge. Ikke la deg tvinge av brennende kollekttaler. Er du en bevisst giver, kan du med god samvittighet la kollektkurven gå forbi deg. La deg ikke presse til å gi. Bli ikke manipulert av kollekttaler der du kjenner deg tvunget til å gi. La ikke dårlig samvittighet styre din givertjeneste.

7) Gi med fantasi. Glade givere er oppfinnsomme. Det å gi handler ikke bare
om å gi penger. Man kan gi ting til basarer og auksjoner. Man kan gi av sin
arbeidskraft. Man kan gi av sine talenter. Man kan gi av sin tid.
Det heter at tid er penger. Våre liv består av tid. Gir vi våre liv til Gud er det
naturlig at vi tilgodeser Guds rike med noe av tiden – enten det er i form av
dugnad eller i form av penger.

5) Invester i framtiden

En liten gutt var på tur innover skogen sammen med sin bestefar. Bestefaren viste stolt fram sitt livsverk, en skog uten ende med trær som denne bestefaren hadde som livsverk. På stien spør gutten: «Bestefar, er alt dette ditt?» «Ja, gutten min, dette er mitt.» Gutten sier det må være verdt masse penger. Bestefaren svarer og sier at dette er verdier for mange titalls millioner. Gutten spør videre: «Når kommer du til å få penger for trærne?» Bestefaren svarer at om cirka 60 år er skogen klar for felling. Da undres gutten og sier: «Men bestefar, da lever jo ikke du – du vil jo ikke få brukt de pengene?» «Nei, svarer bestefaren, jeg vil ikke få noe av det – men det vil du og de andre i familien – det var med tanke på dere at jeg plantet denne skogen.»

Nettopp det ønsker vi å gjøre i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Vi arbeider for alle de unådde folkeslagene – og for neste generasjoner.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter