Om oss / Hvem er vi?

Hvem er vi?

Troens Bevis Verdens Evangelisering (TBVE) er en norsk misjonsorganisasjon som tar initiativ til å samle kristne til et felles misjonssamarbeid på tvers av kirkesamfunn og landegrenser for at vår felles tro skal nå frem til alle – uansett hvem de er og hvor de bor.

Målet er at ingen skal bli utelatt i visjonen om en større himmel. Hovedoppgaven er å gjøre evangeliet nært og relevant for de som fortsatt ikke har tilgang til den kristne tro.

Det er en krevende oppgave, som ikke løses alene. Først når vi kristne går sammen – er vi mange nok til å fullføre oppgaven.

Derfor oppfordrer vi kristne i alle aldersgrupper, menigheter og organisasjoner til å legge motsetninger til sides, og samarbeide om denne viktige oppgaven som vi har blitt betrodd.

Bærekraftig misjon

For å nå frem til flest mulig har vi laget en strategi som vi kaller «bærekraftig misjon». En av våre strategiske metoder er å hjelpe lokale kristne i land med få kristne til å starte misjonsarbeid i sine nærområder. De lokale kjenner språket, kulturen og kan operer i områder som utenlandske evangelister ikke slipper til. Derfor trener vi opp og utruster lokale til å bli misjonærer som deler tro, sprer nestekjærlighet og som starter menigheter i områder det ikke finnes noen kristne forsamlinger fra før. Menighetene som startes velger selv hvilket kirkesamfunn de vil tilhøre.

 

Med hjelp fra nordiske enkeltpersoner, menigheter og organisasjonen mottar misjonærene en økonomisk startstøtte som hjelper dem til å sette i gang lokale initiativer. Tanken er at misjonæren og menigheten som startes skal bli økonomisk selvstendig i løpet av noen få år. Når støtten avsluttes vil misjonæren og menigheten fortsette sitt virke, mens støtten går videre til ny misjonær. På den måten oppnår vi et misjonsarbeid som er nært, varig og langsiktig til svært lave kostnader.

Hjelper andre til å starte misjonsarbeid

Enkeltpersoner, menigheter og misjonsorganisasjoner kan støtte en eller flere misjonærer, og på den måten starte sine egne menigheter rundt i verden. For at det skal være enkelt for nordiske enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner å være en del av et internasjonalt og bærekraftig misjonsarbeid, tar vi ansvar for å følge opp arbeidet ute på feltene og tar oss av det administrative arbeidet. Man behøver derfor ikke å sitte selv med kompetansen eller ressursene for å drive et globalt misjonsarbeid. Vi vil fungere som et mellomledd mellom den som gir og misjonæren som mottar støtten. Samtidig vil vi stille krav til misjonæren som mottar søtten som vi rapportere tilbake til giver. Enklere enn det, blir det ikke!

Ingen utelatt

Fattige, marginaliserte og utstøtte grupper som ofte opplever at ingen vil ha noe med dem å gjøre er en integrert del av misjonsstrategien. Metodene vi bruker har som mål å gi dem bedre liv og evige liv. En gruppe som vi har et særskilt fokus på er personer med funksjonsnedsettelser. Dette er mennesker som ofte utelates fra samfunnet, og fra tradisjonelt misjonsarbeid. Det til tross for at de er verdens største minioritetsgruppe.

Alle fortjener en sjanse

Støtt en lokal misjonær som tar troen til de som fortsatt ikke har tilgang til en bibel, kirke eller har hørt om Jesus.

Fyll ut skjema, eller bidra på andre måter.