Troens Bevis

Nyheter

Nyheter
16. mars 2017 Under Miracle Channel
På tross av nedslående omstendigheter i Sudan, våget denne kvinnen allikevel å ha tro for det største ønsket i hennes liv, et…
24. januar 2017 Under Miracle Channel
Miracle-kanalen opplever at arabiske ateister kommer til tro mens de ser på TV-programmene.
12. januar 2017 Under Miracle Channel
En kristen TV-serie på Miracle Channel tar opp tema som har vært forbudt å snakke om i Midøstens og Nord-Afrikas tradisjonelle kultur.
29. november 2016 Under Miracle Channel
Mistenkt for en terroraksjon i et arabisk land, ble Zamir fengslet og torturert. Nå forteller han sine landsmenn om redningsmannen som betalte…
07. november 2016 Under Miracle Channel
Da Ahmed mistet synet måtte han ha hjelp til å lese Bibelen. Slik ble både kona og datteren frelst.

Troens Bevis

 

 

Gjennom vårt misjonsarbeid får millioner av mennesker over hele verden høre evangeliet hver eneste dag.

Støttekonto: 3000 37 32769

Misjonsnytt på e-post

Nå kan du få enkle nyheter fra oss på e-post. Legg igjen din e-post adresse!

 

Bli en menighetsplanter

medarb
Ved å sende ut en innfødt evangelist  tar du evangeliet til nye folkegrupper på en måte vi aldri kunne klart som nordmenn.