fbpx

Troens Bevis sitt brevskolekontor i Burundi har organisert et eget fotballag med flere kristne spillere som vitner om sin tro under kamper mot andre lokale lag.

...

Etter å ha nådd hundrevis med evangeliet i Louny, Žatec og Most skal vår innfødte evangelist i Tsjekkia starte menighetsplanting i Pilsen.

...

- Vi oppmuntrer de kristne i Midtøsten og Egypt til å ha tro til Gud i en tid som er preget av frykt for mange av dem, sier lederen for Miracle Channel.

...

Her følger en historie om hvordan tre drømmer under en fasteuke startet en familievekkelse i en kryddernellik landsby i Sør-Asia.

...

 

De evangeliske kirkene på Cuba opplevde den største kirkeveksten i hele Latin-Amerika på 1990-tallet. Kirkene fortsetter å vokse på tross av sterke mottiltak fra styresmaktene.

...