Troens Bevis har to ungdoms medarbeidere i fulltidsstilinger, Helge Flatøy og Svein Trælandshei. I tillegg til å være ansvarlig for den årlige ungdomsfestivalen og barne og ungdoms planetene under sommerstevnet, reiser de land og strand rundt på invitasjon for å oppmuntre og støtte ungdomsarbeidet i...

Aril Edvardsen møtte 2 statsråder og 2 representanter fra Utenriksdepartementet for å informere om den store kampanjen i Sudan, februar 2005.

...

Over 300 opprørsoldater som sitter fengslet i Gitega i Burundi bestemte seg i november for å følge Jesus etter besøk fra Troens Bevis sitt brevskolekontor i landet. ...

I oktober var det til sammen 1092 som gav respons på Troens Bevis’ sine TV-sendinger. Responsen kom fra 38 land og var i form av e-post, telefoner, Internett, brev og konferanser.

...

To medarbeidere for ”Miracle”-kanalen kom denne uken tilbake etter en reise til Spania, hvor de intervjuet 43 nordafrikanere for en ny programserie som skal hete ”Hvorfor ikke?”

...

Jeg tror det er viktig at Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt (TBBMI) skjerper profilen sin. Det skal være et fostringssted som har misjon og evangelisering som sitt varemerke. Disse to områdene er også i sentrum av Guds vilje. Høstens Herre ønsker misjon, og for...

Troens Bevis støtter 7 nasjonale misjonærer som forkynner evangeliet blant de fattige og primitive twa-pygmeene i Kongos jungler. Rundt 1100 familier har kommet til tro gjennom denne fantastiske pionerinnsatsen.

...

I år kan du gi en julegave som vil gi uforglemmelige opplevelser i landet der julen ble til. Troens Bevis sin påsketur til Israel har aldri vært rimeligere eller mer innholdsrik enn nå. ...

Terrorister truer nå med å bombe alle de evangeliske kirkene i Irak dersom de ikke stenger og korset fjernes, ifølge kilder som har kontakt med en pastor i Baghdad. ...

I en artikkel i TB sammenligner Aril Edvardsen nye opplysinger om masseutryddelsesvåpen som Saddam kan ha gjemt i Syria med dagens trusler fra terrorister og de Apokalyptiske tidene det står skrevet om i Bibelen. ...