Rune Edvardsen tar over Troens Bevis

Aril Edvardsen utnevner Rune Edvardsen som sin etterfølger i Troens Bevis i ett brev som gikk ut til alle misjonspartnerne i januar.

Les hele brevet fra Aril Edvardsen her:

Kjære misjonspartner
Gud er generasjonenes Gud, derfor uttar han nye tjenere for hver ny generasjon. Bibelen sier: ”Til evig tid minnes han sin pakt, det ORD han fastsatte for tusen generasjoner” (Salme 105:8). Derfor sier Moses i Salme 90:1: ”Herre! Du har vært en bolig for oss fra generasjon til generasjon”.

I dag vil jeg gjerne dele med deg en sak som for Kari og meg er både privat, personlig og gledelig. Media har alltid spurt meg siden Sarons Dals begynnelse: ”Hva skjer med Troens Bevis og Sarons Dal hvis du faller bort?”

Dette spørsmål plaget meg litt de første 10 år, men så repliserte jeg alltid: Dersom alt blir lagt ned i morgen, så har likevel titusener utover jorden blitt vunnet for himmelen, som vil prise Gud i evigheters evighet for de år virksomheten varte”.

Men i dag går virksomheten fra Sarons Dal i høygir som aldri før, og innhøstningen av dyrebare sjeler for evigheten har aldri vært større enn nå ved begynnelsen av 2007. Og i dag opplever Rune, sammen med den nye generasjons medarbeidere, at Troens Bevis i Sarons Dal fungerer effektivt som aldri før. For eksempel, den siste måned var det 2871 arabere som søkte Jesus på grunn av våre 24-timers daglige TV-satellittsendinger, derav ca. 850 fra Saudi-Arabia. Og ca. 60 000 utover hele verden tok kontakt som et resultat av disse 24-timers daglige TV-sendinger som teppelegger hele jorden via Internett.

I tillegg til stor innhøstning gjennom de mange andre virkegreiner, har Rune nettopp holdt enorme konsertkorstog i India og Kongo. Titusener har søkt frelse, og store under skjer nå også ved Runes tjeneste. Biskop Ernest Komanapalli, en av Indias mest kjente pinseledere, sier at ca. 100 nye menigheter har blitt grunnlagt, og mellom 200 000-300 000 unge som har søkt frelse i Runes ti siste konsertkorstog i staten Andhra Pradesh, har blitt medlemmer i nye og eldre menigheter.

Jeg kommer personlig til å fortsette mine vennskapskorstog, predikantseminar og folkemøter som tidligere. Rune har nettopp vært i Dar es Salaam, Tanzania, hvor det nå planlegges vennskapskorstog, predikantseminar og fredskonferanse, støttet av landets president, som trolig blir mitt livs største møter. Flere folkemøter planlegges også i Norge nå i 2007.

Men det er Rune og hans medarbeidere som har overtatt roret i Sarons Dal, og jeg ser nå at dette ikke skjer av dynastiske grunner, men fordi Gud har oppreist og salvet Rune til tjenesten. Jeg tror at ingen nordisk predikant opplever å lede så mange til Jesus i 2006, som Rune og hans medarbeidere. Derfor vil jeg i dette personlige brev til deg, fortelle at jeg har gjort som Moses gjorde med den nye generasjons Josva. Han la sine hender på Josva, og innsatte ham i tjenesten for hele menighetens øyne, og la noe av sin verdighet på ham, slik at hele menigheten forstod at han var den nye lederen. (4. Mos 27:18-20). Rune skal nå være fanebæreren.

Dette har jeg ikke gjort med Rune fordi han er min sønn, men på grunn av den tjenesten og salvelse som Gud har overøst hans liv. Hans kone Sølvi, og hans 3 barn er også ivrige i tjenesten.

Runes fødsel var et mirakel. De første månedene Kari var gravid blødde hun stadig. Innlagt på sykehus flere ganger, fryktet legene at fosteret skulle råtne inne i henne. Til slutt lå hun på operasjonsbordet for abort og utskraping. Men i siste sekund sa legen, som var en tidligere misjonslege: ”Noe sier meg at vi skal vente og se!” Hun ble trillet tilbake til sykerommet, og var hjemme en uke senere.

Da Rune ble født var leger og sykesøstre spent tilstede for å se om barnet var normalt. De jublet begeistret da en velskapt gutt så dagens lys.

I mange uker senere lød Den Hellige Ånds røst i mitt hjerte om denne nye babyen: ”Gud var med gutten!”. (1.Mos 21:20). Da han som 5-åring fikk den fryktelige sykdommen Calve-leg-perthus, så han haltet slik at han nesten ikke kunne gå, var ”medisinen” å legges i gips og strekk i en seng i ca. 1 år. Men Gud var med gutten, og helbredet ham fullkomment.

Da Rune var ferdig med sin utdannelse, tilbød jeg han jobb i Sarons Dal, men han svarte: ”Pappa, la meg slippe det nå. Jeg vil ut i det vanlige arbeidslivet og bli normal, så får jeg se senere”. Han tok seg jobb på Øye Smelteverk, ble sveiser og mekaniker, og ble godt likt og respektert av gutta på gulvet som ofte brukte sterke gloser. Ennå har han god kontakt med disse.

I 20-års alderen kom han til meg og sa: ”Hvis du trenger meg i Sarons Dal, så er jeg klar!” Jeg ga ham en jobb med å organisere mine møter. Men personalet flyttet ham ”oppover” til avdelingsleder, personalsjef, og til slutt daglig leder, uten min medvirkning. Styret bakket dette på det sterkeste.

Jeg var redd for at det skulle bli et dynasti i Sarons Dal, så jeg var endog litt skeptisk. Men i dag ser jeg at Gud har gitt meg en ”arvtager” til å føre Troens Bevis videre i den nye generasjon, og at dette er min sønn, gleder meg selvsagt. Ja, slik kan også stemme med Bibelen, hvor Gud selv sier: ”Jeg er Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og Josefs Gud” – hele 4 generasjoner.

Kjære misjonspartner, få med deg rapportene fra Runes fantastiske møter i India og Kongo som står i Troens Bevis januar og februar nr. 2007, og husk ham og hans familie i dine bønner. Nå må han straks få inn ca. kr.1 million ekstra bare til brevkurs for alle nyfrelste i våre kampanjer i 2006. Bruk vedlagte giro dersom du kan hjelpe med ditt ekstra nyttårsoffer.

Kari og jeg gleder oss over den tjeneste Rune og hans familie har fått av Jesus Kristus, slik Bibelen sier: ”Den rettferdiges far kan sannelig juble, den som får en klok sønn blir glad. Vær til glede for din far og din mor, la henne som fødte deg juble” (Ordspr 23:24-25)

Kjære misjonspartner, takk for din støtte og forbønn i 2006. Må 2007 bli enda bedre for oss alle, og mest for misjonen. Godt nytt år!

Aril Edvardsen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter