fbpx

Dr. Robert T. Kendall fra Largo, Florida, en kollega av Aril Edvardsen, fikk for 22 år siden lagt på sitt hjerte å be for president Yasser Arafats frelse. I de senere år møtte Dr. Kendall palestinernes president flere ganger, blant annet to ganger i 2004,...

Vekkelsen som har pågått blant Burundis opprørsoldater fortsetter. Under en kampanje 27 november tok 3500 soldater imot Jesus og bad menneskene i området om tilgivelse for de enorme lidelsene de har påført befolkningen.

...

De 8 innfødte misjonærene Troens Bevis støtter i Burundi står bak en stille folkevekkelse som stadig øker i omfang. På sykehus og skoler, i fengsler og militærleire, i bydeler og på landsbygda, vitner misjonærene om Jesus mens enkeltpersoner, familier og hele forsamlinger kommer til tro.

...

De siste 30 år har evangeliet hatt stor fremgang mange steder i India, særlig etter at utenlandske misjonærer ikke lenger fikk oppholdstillatelse, og arbeidet kom fullt og helt på de nasjonale Jesustroendes hender. Men med ca. 3000 folkeslag og kastegrupper, og ca. 300 000 byer...

For gaver til Troens Bevis, inntil 6000 kroner i 2004, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. ...

Da en av Troens Bevis sine medarbeidere nylig var på en rundreise i Marokko møtte han flere marokkanere som har bestemt seg for å følge Jesus, etter å ha hørt evangeliet over eteren.

...

Troens Bevis opplevde en økning i gaveinntekter for fjoråret, ifølge økonomiansvarlig Tor Lorentzen. Til sammen kom det inn 33.7 millioner kroner i gaveinntekter i 2004. ...

Troens Bevis sin innfødte misjonær på Andamanøyene forteller at det midt i flomkatastrofen har åpnet seg en mulighet til å ta nødhjelp og evangeliet til en av urstammene på Nicobarøyene som har levd helt isolert fra omverdenen.

...