– Vi har ikke sett toppen av Troens Bevis’ arbeide ennå

Det er Rune Edvardsen som sier dette etter at han nå offisielt har overtatt roret i Troens Bevis Verdens Evangelisering.

– Jeg tror ikke vi har sett toppen av Troens Bevis sitt arbeid, og behovet for en virksomhet som denne er enorm, sier Rune Edvardsen. Han har nettopp blitt utnevnt til arvtager i misjonsorganisasjonen som ble startet av hans far, Aril Edvardsen, for nesten 50 år siden.

– Men pappa og jeg er ett team som aldri før, og han vil alltid være med å styre Sarons Dal og være mentoren min, poengterer Rune.

I et nyhetsbrev til alle Troens Bevis sine partnere, skriver Aril Edvardsen at det er sønnen som nå blir misjonsstiftelsens fanebærer.

– Dette har jeg ikke gjort med Rune fordi han er min sønn, men på grunn av den tjenesten og salvelsen Gud har overøst hans liv med, understreker Aril.

Nød for unge
Rune Edvardsen har de siste årene hatt flere store kampanjer i India og Afrika. Han fokuserer spesielt på den yngre generasjonen som han har følt en stor nød for i flere år. Ved å arrangere konsertkorstog hvor lokale artister får opptre i tillegg til hans eget band, tiltrekker han seg et helt annet publikum enn tradisjonelle kristne møter. Bare i India har konsertkorstogene ført til 100 nye menigheter og en ungdomsvekkelse på 200 000 ungdommer.

– Jeg tror ingen nordisk predikant opplevde å lede så mange mennesker til Jesus i 2006 som Rune og hans medarbeidere, fremholder Aril Edvardsen i brevet til partnerne.

– Man kan ikke sammenligne meg med min far, men vi har samme visjon og grunntanke med Troens Bevis, nemlig å nå de unådde folkene i verden. Det er store sko om det var Aril Edvardsen sine jeg skulle gått i, men heldigvis skal jeg fylle mine egne, sier Rune.

Tilført nye sider
Rune har uten tvil også tilført Troens Bevis nye sider de siste årene. Det er han som står i bresjen for og har utviklet Troens Bevis sitt nødhjelpsarbeide spesielt i Afrika. Stiftelsen Dina (link til) driver nå 2 barnehjem med skole og et hjem for voldtatte kvinner og deres barn i Kongo.

Ydmyk overfor oppgaven
Men han legger ikke skjul på at hans far har vært hans store læremester, mentor og forbilde.

– Selv om jeg nå tar over roret, vil Troens Bevis bli akkurat det samme som før, poengterer han. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter