90 000 kroner i offer fra Sørlandskirken i Arendal

Sist søndag gav Sørlandskirken 90 000 kroner i et kraftig offer. Arendals-menigheten vil nå drive misjon gjennom Troens Bevis.

 

– Vi trenger ikke oppfinne kruttet på nytt, sier pastor Kai Johansen i Sørlandskirken, www.sorlandskirken.no/sk1/aktuelt2.asp som er begeistret over misjonsresultatene Troens Bevis Verdens Evangelisering kan vise til.

Sist søndag gav menigheten 90 000 kroner i et misjonsoffer da Rune Edvardsen og Jan Egil Omdal fra Troens Bevis besøkte menigheten. Og rett før jul samlet de inn 60 000 kroner til Troens Bevis sine barnehjem i Kongo – Dina-sentrene.

Pastoren forteller at de er veldig glad for å kunne regne seg som en partnermenighet, og de har som mål å samle inn 200 000 kroner til misjonen, inkludert gavene som nå er blitt gitt.

– Dette ser vi på som en anerkjennelse av et arbeide som har båret stor frukt i årenes løp. Vi ser at dere bygger broer av forståelse og gjensidig respekt, samarbeider med nasjonale, går inn med støtte til nasjonale misjonærer og ikke minst, skaper fred i stedet for religionskrig. Dette stemmer helt overens med hvordan vi tenker som menighet, poengterte Kai Johansen.

Tur bekreftet at alt fungerer
Det var i sommer at pastoren sammen med flere i menigheten hørte Rune Edvardsen tale på et møte under sommerstevnet i Sarons Dal. Kai Johansen tok kontakt med Rune etter møte, som endte med at Kai ble invitert til å være med på konsertkorstog til Kongo sist november. Det var to personer fra Sørlandskirken som reiste, og de fikk litt mer dramatikk enn de kanskje hadde regnet med da de nådde de nasjonale nyhetene sammen med resten av teamet og 70 barnehjemsbarn, som ble stoppet av væpnede soldater og tvunget til å snu på vei inn til en pygmémenighet i det farlige Masisi-området i Kongo.

– Jeg ble bare ennå mer imponert over å se hvordan de får det til i land som i utgangspunktet er vanskelig å hjelpe, forteller pastoren.

– Jeg fikk høre Rune tale, se hvordan brevkurset ”Det nye liv” blir brukt, vi fikk besøke barnehjemmene på Dina-senteret, og jeg fikk virkelig bekreftet at alt dette fungerer, sier han.

Pastoren fikk også anledning til å si noen ord under møtene i Uvira.

– Nå ser vi frem til å få være med ut på flere evangeliseringsturer og hva dette samarbeidet også vil tilføre oss som menighet, sier han.

SE NY VIDEO FRA KONGO DER OGSÅ KAI TALER: http://tbve.no/index.php?id=285

Er du interessert i å være en partnermenighet til Troens Bevis kan du ringe telefon: 38 35 75 00.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter