Jesus fødeby, Betlehem, er nå delt på tvers av det Aril Edvardsen beskriver som verre enn Berlinmuren. De fleste israelere er, ifølge Edvardsen, også imot ”skammens mur” som nå ydmyker en hardt rammet befolkning ytterligere. Her kan du lese hva han så da han besøkte...

Troens Bevis’ misjonær i Georgia, skriver at kirkene i landet nå har gått inn i et historisk samarbeid, etter råd fra tidligere president Shevarnadze. Flyktninger, enslige mødre, eldre og ungdommer er blant dem som får hjelp av de sosiale støtteprogrammene kirkene nå samarbeider om.

...

Sannsynligvis fikk Ole Paus, Jonas Fjeld og Bjøro Håland flere nye fans enn Aril Edvardsen i IMI Forum fredag kveld. For Edvardsen hadde så mange fra før, skriver Stavanger Aftenblad etter folkemøte i IMI forum på fredag.

...

Nasjonale misjonærer i Sentral-Asia har besøkt Tsjetsjenia, der de ser til krigsofre, samtaler med muslimske ledere og oppmuntrer nye Jesustroende, deriblant tidligere geriljamedlemmer.

...

Aril Edvardsen er blitt forespurt av Somalias myndigheter om å holde en fredskonferanse i landet, men han vurderer foreløpig situasjonen som for farlig. ...

76 personer tilkjennegav av de ville tro på Jesus som frelser under det første folkemøtet arrangert i Gimlehallen, Kristiansand, 15. april. Fredag 22. april forventes storinnrykk til IMI Forum, Stavanger.

...