Folkemøtet kjempesuksess på Jæren

I alt 62 personer fylte ut trosbekjennelseskortet da Aril Edvardsen holdt folkemøte på Jæren sist helg. – Dette var kanonbra, og vi planlegger allerede nå å kommet tilbake til Jæren neste høst, forteller Jan Egil Omdal.

Rundt 550 mennesker fant veien til Karlsbu søndag kveld etter en flott konsert i Nærbø kirke fredag kveld.

Lokalkjente karakteriserte over halvparten av de fremmøtte som ”ikke hyppige” kirkegjengere.

– Folkemøtet på søndag var bare fantastisk! En time før møtet begynte var lokalet allerede halvfullt, forteller markedssjefen i Sarons Dal. Møtet ble holdt i et selskapslokale som ofte arrangerer dansetilstelninger og lignende.

– Over 450 mennesker kom også til kirka og fikk oppleve alt fra korsang, svingende Gospel, til spill på sag og banjo fredag kveld, fortsetter Jan Egil. Han legger til at responsen var formidabel da han talte om den ukjente menighet og ”mulighetene som ligger foran oss som menigheter til å inkludere og vise disse veg til livet vi har i Gud.”

I tillegg til de 62 som fylte ut trosbekjennelseskortet søndag kveld kom det inn 32 500 kroner i gaver til Dina-dtiftelsens barnehjem i Kongo.

Fin helg i Lillehammer
Pinsehelgen oppe i Hunderfoss familiepark i Lillehammer ble også en positiv opplevelse.

Over 3 000 personer var inne i parken og flere hundre satt på amfien og hørte Aril Edvardsen sin tale. 18 personer fylte ut trosbekjennelseskortet, og det kom inn
35 000 kroner til Dina stiftelsen.

Dermed er Aril Edvardsens 3 folkemøter i Bergen, Lillehammer og på Jæren ferdige.

Hensikten med folkemøtene har vært todelt. Det ene har vært å komme i tale med dem som er positive til evangeliet uten å ha en tilknytting til en menighet, den andre har vært å utfordre menigheter overfor den store andel personer som er positive til evangeliets kjerne, men føler seg fremmede i  tradisjonelle ”kristne” settinger. Med andre ord, å hjelpe de to gruppene til å se hverandre med nye øyne.

– Og det er akkurat dette som jeg føler vi har begynt å lykkes med, poengterer Omdal. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter