Aril Edvardsen og ”Aksjon Tanzania 2007”

”Aksjon Tanzania 2007” blir trolig den største kristne satsing som har blitt gjort i Tanzania, både når det gjelder sjelevinning og humanitær innsats.

 Mens Aril Edvardsen holder store massemøter på den enorme plassen i Dar es Salaam, som kalles Jangwani Grounds, blir det tre av dagene holdt en ”HIV/Aids and Poverty Conference” på dagtid, hvor ca. 600 av Tanzanias viktigste politiske, kristne og muslimske ledere deltar.

Massemøter i Dar Es Salaam
For Aril Edvardsen personlig har de store evangeliske massemøtene første prioritet. Dar es Salaams 3-4 millioner innbyggere, og den omliggende Swahilikystens 15 millioner innbyggere, der flertallet av muslimer, er i stort behov av evangeliet om Jesus. Og til tross for at evangeliet har hatt stor fremgang i dette landet i Øst-Afrika, består fremdeles 35 % (ca. 13,7 millioner) av animister, og 35 % (ca. 13,7 millioner) av muslimer.

Men ”Aksjon Tanzania 2007” satser også sterkt på et humanitært program som gjelder HIV/Aids og fattigdom. Hele Afrika, inkludert Tanzania, er i dødsskyggens dal når det gjelder HIV/Aids pesten. I følge FN hadde ca. 23 millioner afrikanere dødd av Aids innen 2006.
I dag lever det ca. 25,6 millioner med HIV/Aids i Afrika sør for Sahara. Ca. 2,4 millioner døde av Aids i 2006. De fleste av disse går inn i evigheten uten å ha hørt evangeliet om Jesus forkynt klart og tydelig.

Aids og Fattigdoms konferanse
I Tanzania er nærmere 9 % av befolkningen på 39 millioner smittet av HIV/Aids. I 2004 døde ca. 160 000 tanzanianere av Aids, og 1,1 millioner barn ble foreldreløse. Og HIV/Aids pesten øker drastisk i Tanzania. Dette viser det faktum at 13 % av de 800 000 kvinner som fødte barn på sykehus i løpet av ett år, hadde HIV/Aids.
Derfor har Aril Edvardsen, støttet av Tanzanias president Jakaya Kikwete og landets politiske og religiøse ledere, planlagt den store ”HIV/Aids and Poverty Conference” i Dar es Salaam 22.-24. august i den store ”VIP Hall of Diamond Jubilee”.
Tanzanias president og ledere har invitert ledende norske ministere til denne konferansen, og bedt Norges regjering om økonomisk hjelp til gjennomføringen av planene for den store satsing mot HIV/Aids som nå planlegges.

For kampanjen mot HIV/Aids og fattigdom, som etter planen settes i gang 22.-24. august, blir videreført av den nasjonale organisasjonen WAPO, som består av kristne, muslimske og politiske toppledere. Planene er at etter konferansen med Aril Edvardsen skal WAPO arrangere store aksjoner mot HIV/Aids og fattigdom på de største stadion i Tanzanias byer. Det skal også lages en viktig opplysningsfilm om HIV/Aids, som skal vises i skoler, kirker, moskeer og samfunnshus over hele landet.

Kan bli en modell for Afrika
Budsjettet for hele dette humanitære programmet mot HIV/Aids og fattigdom er satt til ca. 3 millioner norske kroner. Aril Edvardsen opplyser at dette kan bare lykkes dersom de norske myndigheter tar et ansvar her, for Troens Bevis med sine partnere har nok med å finansiere den store evangeliske kampanjen på Jangwani Grounds i Dar es Salaam.

Rune Edvardsen har nylig møtt politiske og religiøse ledere i Dar es Salaam, og undertegnet en samarbeidsavtale, som nå blir sendt som søknad til den norske regjering. Her har vi nordmenn en sjanse til å være med på noe landsforvandlende i Tanzania, som allerede i dag ser ut til å kunne bli en modell for andre land i Afrika som til nå kjemper en tapende kamp mot HIV/Aids pesten.

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2007.

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter