fbpx

Denne høsten var det 50 år siden Trans World Radio i Monte Carlo sendte sitt første radioprogram på kortbølge fra Monte Carlo.  Det var også her Troens Bevis begynte med radioevangelisering bak jernteppet.

...

En av våre innfødte evangelister i Betlehem forteller om fire arabere som har kommet til tro på Jesus. Mange av dem lever i det skjulte med sin tro.

...

I et av det tøffeste landene i verden opplever innfødte evangelister i Kongo sterk menighetsvekst, de bygger skoler for barna og gir økt helsetilbud for befolkningen. 

...

”Ingenting er lengre sikkert som banken”, skriver Arnfinn Clementsen i en betrakting om hva misjonsbefalingen betyr i en verden som er i stadig forandring.

...

Nesten 1000 TV-seere har ringt studio under av ett nytt program som tilbyr forbønn.  Seere vil gjerne ha hjelp fra Gud i alt fra ekteskapelige problemer til forsvunnende barn.

...

-Vi vil fortsette med å være Guds ambassadør for fred og forsoning. Våre naboer, venner og fiender skal fortsatt få høre om Guds kjærlighet, sier pastor og Troens Bevis misjonær Jack Y. Sara.

...

Bjørn Olav Thune jobbet nært opp mot innfødte evangelister i flere år i Troens Bevis. Her gjengir vi Bjørn Olavs beretning fra en høyst uvanlig dag i Marokko.

...