fbpx

Det finns i dag ”kristne soldater” som skyter på sine egne som følger i Jesus og Paulus’ sine spor uten fordømmelsens tjeneste. I tillegg skyter de også på Norges seriøse kristne parti, KrF og dets ledere, som har et kristent verdisyn. ...

Jesus fødeby, Betlehem, er nå delt på tvers av det Aril Edvardsen beskriver som verre enn Berlinmuren. De fleste israelere er, ifølge Edvardsen, også imot ”skammens mur” som nå ydmyker en hardt rammet befolkning ytterligere. Her kan du lese hva han så da han besøkte...

Troens Bevis’ misjonær i Georgia, skriver at kirkene i landet nå har gått inn i et historisk samarbeid, etter råd fra tidligere president Shevarnadze. Flyktninger, enslige mødre, eldre og ungdommer er blant dem som får hjelp av de sosiale støtteprogrammene kirkene nå samarbeider om.

...

Sannsynligvis fikk Ole Paus, Jonas Fjeld og Bjøro Håland flere nye fans enn Aril Edvardsen i IMI Forum fredag kveld. For Edvardsen hadde så mange fra før, skriver Stavanger Aftenblad etter folkemøte i IMI forum på fredag.

...

Nasjonale misjonærer i Sentral-Asia har besøkt Tsjetsjenia, der de ser til krigsofre, samtaler med muslimske ledere og oppmuntrer nye Jesustroende, deriblant tidligere geriljamedlemmer.

...

Aril Edvardsen er blitt forespurt av Somalias myndigheter om å holde en fredskonferanse i landet, men han vurderer foreløpig situasjonen som for farlig. ...