AP’S NYE STATSKIRKE

Pressemelding: Aril Edvardsen har blitt kontaktet av aviser som ber om hans kommentar til Arbeiderpartiets nye forslag til ny organisering av Den norske kirken. Han sendte en e-mail som svar til en sørlandsavis, som ble publisert avkuttet og redigert.

Derfor sender Aril Edvardsen ut sin uttalelse ordrett på nytt, som kan brukes av alle med forbehold om at hele det følgende sitat tas med:

Jeg tilhører en evangelisk kirke som ikke er medlem av Statskirken, så det er ikke opp til meg å ønske å styre en annen kirke. Enhver kirke må styre seg selv, og ikke av folk som ikke tilhører vedkomne kirke, og særlig ikke av staten.

Dersom staten skal styre over en kirke eller en religion, da blir jo den sekulære staten som en sekulær fundamentalist, og fundamentalister, enten de er muslimer, kristne eller sekulære fundamentalister, er jo den store fare i vår tid.

Det positive jeg ser i Ap’s forslag er at staten ikke skal ha en offentlig religion, for i et demokrati med religionsfrihet er det ikke staten, men individer som skal velge religion. Slik er det i dag i de demokratier som vårt land sammenligner seg med.

Aril Edvardsen

BILDE I TRYKKEKVALITET UNDER: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter