Ny personalsjef med lang fartstid

Den nye personalsjefen gleder seg når evangeliet blir spredd blant de unådde og personalet har det greit. Etter 32 år i Sarons Dal vet Solveig Elve godt hva det vil si å være ansatt i en misjonsbedrift.

I høst tiltrådte Solveig Elve stillingen som personalsjef for 34 ansatte i Sarons Dal. Etter 32 år i organisasjonen er det få som kjenner bedriften så godt som henne.

– Jeg begynte som avdelingsleder for det vi kalte ”kryssinga” i 1974, det vil si de som jobbet med giverne og ”krysset av” for gaver og abonnenter på Troens Bevis bladet, forteller hun.

– Jeg har trivdes veldig godt i alle år og syntes hele tiden det har vært spennende å få være med å se at evangeliet blir spredd blant de unådde, legger hun til.

Flere store oppgaver
I 1981 tok hun over som data-ansvarlig og var med på en viktig tid med store omlegginger i bedriften da alt skulle over fra maskin og håndskrevne arkiver til dataprogrammer. Tatt i betraktning av at Troens Bevis har mange tusen givere var det ikke snakk om småtteri.

Etter hvert flyttet hun over på lønn-og regnskap som hun fortsetter med, i tillegg til de nye oppgavene som personalsjef.

– Nå skal jeg følge opp at personalet har det greit og at arbeidsplassen er trivelig, bistå i ansettelser og følge opp avtaler og lignende, sier hun.

Vinner golfturneringer i fleng
Solveig kommer opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men flyttet til Kvinesdal da mannen fikk jobb i gruvene på Knaben. Det er nå mange år siden gruvene ble nedlagt og de flyttet ned til bygda, men de har fremdeles leilighet på Knaben som blir flittig brukt i ferie og fritid.
Hun er kjent blant personalet som særdeles sporty og er ikke redd for å ta lange turer innover i Knabenheiene alene når anledningen byr seg. Hun er også blitt bitt av golfbasillen etter at Kvinesdal fikk egen golfbane, og deltar ivrig i nesten alle dameturneringene, som hun vinner i fleng!
Golfinteressen har også tatt henne til Florida, Thailand og Spania der hun har svingt golfkøllen på flotte baner.

– Noe av det jeg føler er spesielt viktig for ansatte som jobber i en misjonsorganisasjon er å delta på vanlige aktiviteter etter arbeidstid der de er i kontakt med alle slags mennesker. Det er lett å bli litt isolert fra omverdenen når en jobber i en såkalt kristen bedrift, mener hun.

Lærte av en ”smell”
Etter å ha gått på en smell for en tid tilbake etter mye ansvar og store arbeidsoppgaver der hun ofte ”sprang opp på jobb i helgene”, som hun selv sier, advarer hun mot å drive rovdrift på seg selv.

– Det er viktig å lese signalene og gjøre noe forebyggende før det blir for sent, påpeker hun, men hun tror ikke at forventingen til personalet i en misjonsorganisasjon er større enn i andre bedrifter.

– Alle bedrifter ønsker jo at personalet skal arbeide med hjerte og yte sitt beste.

Hun har merket en positiv utvikling hos seg selv etter at hun ble mer fysisk aktiv og anbefaler gjerne golf for alle som vil komme seg i form.
– Nå føler jeg meg bedre i form enn jeg gjorde for 15-20 år siden, poengterer den spreke personalsjefen, som også er kjent for å spasere til jobb i all slags vær.

Stor respekt for Aril
På spørsmål om det er spesielle hendelser som peker seg ut i årenes løp i Sarons Dal tenker hun seg om et øyeblikk før hun sier at det har vært så mange høydepunkt at faren er heller at en blir litt ”fartsblind” på alle de fantastiske tingene som har skjedd.

– Men jeg må si at dess lengre jeg har jobbet her, dess større har Aril Edvardsen blitt i mine øyne. Etter alt han har gått igjennom på godt og vondt har han alltid sett fremover uten å ta igjen. Det står det stor respekt av, mener hun. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter