Over 200 000 nye brevskoleelever i 2006

Det siste året ble det registrert 224 561 nye brevskoleelever, fordelt på 14 kontor i 12 land. 3 av 4 bekjenner seg som troende etter fullført kurs.

 

Ved utgangen av oktober 2006 var det registrert over 224 561 nye brevskoleelever på brevkurset ”Det nye liv”.

Dette kurset er skrevet av Aril Edvardsen og blir tilbudt som oppfølging på alle Troens Bevis sine store kampanjer og som evangeliseringsredskap for innfødte misjonærer. Kurset er gratis og gir en grunnleggende innføring i Bibelen og Guds frelsesplan for verden. Elevene er tilknyttet 14 brevskolekontor i 12 land, deriblant 3 i India.

Med 74 733 nye elever registrert innen utgangen av 2006 økte Burundi mest. Mange av de nye elevene her er frelsessøkende som får oppfølging etter Aril Edvardsens korstog i Bukavu sist august.

Deretter kommer Malawi med 32 678 nye elever, Rwanda med 40 468, Pakistan med 31 979 og Kongo med 18 468 nye elever.

I Burundi blir brevkurset også brukt av myndighetene i freds- og forsonings prosessen som nå pågår i landet. Med oppmuntring fra presidenten blir kurset delt ut både på skoler og blant det militære. Spesielt i interneringsleirene er det flere tusen tidligere opprørssoldater som tar kurset mens de forbereder seg på å vende tilbake til samfunnet.

I Malawi er nesten alle brevskoleelevene fanger i landets fengsler, i Rwanda er de en blanding av studenter, flyktinger, soldater, fanger og muslimer. I Pakistan er det elever fra hele samfunnssiktet, og i Kongo er det spesielt lærere og andre yrkesaktive som tar kurset, opplyser brevskolekontorene.

– Brevkurset er uten tvil ett av de beste evangeliseringsredskapene Troens Bevis har, sier Kåre Stusdal som er leder for Innfødte Evangelist-avdelingen i Sarons Dal. Ett av problemene han ofte støter på er brevskolekontor som går tom for kurs før det er kommet inn penger til å trykke opp nye.

– Brevkurset er den beste evangelist som finnes, mener daglig leder Rune Edvardsen.

Ønsker du å gi en gave til brevskolekontorene kan du klikke her.

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter