Fantastiske årsresultater for Miracle Channel

Miracle Channel hadde et fantastisk år i 2015. Kanalen var i kontakt med over 4,5 millioner TV-seere, plantet 6 undergrunns menigheter og ba til frelse med flere tusen mennesker!

Krig og terror i den arabiske verden stopper ikke Guds frelsesplan for dette folket. Det har aldri i islamsk historie vært så stor åpenhet for evangeliet i den muslimske verden som nå.

Dette viser seg også på de målbare responstallene som Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal har adgang til. Det er naturligvis ikke mulig å måle hvor mange av Miracle Channels 400 millioner potensielle TV-seere som ser programmene på TV. Men i dag er det mulig å følge usynlige spor som besøkende etterlater seg på sosiale medier, YouTube og websider.  Det kan derfor med sikkerhet sies at over 4,5 millioner seere har aktivt oppsøkt den kristne arabiske TV kanalen gjennom YouTube, sosiale medier og mer personlige former for kontakt, som telefoner og e-post.

Blant dem hadde de personlig kommunikasjon med 93,159 TV-seere. Her var det 12,372 seere som ønsket personlig oppfølging gjennom frelsesbønn, rådgivning og forbønn. Omtrent 2000 av disse er nå med i videre disippelgjøringsprogram der de studerer Bibelen og grunnfestes i troen. I tillegg ble det også plantet 6 nye undergrunns menigheter i arabiske land. De aller fleste som kontakter Miracle Channel blir første generasjons kristne i sine familier.

Miracle Channel trenger din hjelp i dag! For å støtte misjonsarbeidet til den arabiske satellittkanalen, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter