fbpx

De siste dagene har jeg møtt flere av våre 60 innfødte evangelister i Vietnam. De forteller at evangeliet går frem i landet og sprer seg blant annet gjennom nettverk av huskirker fra nord til sør. Sterkest er veksten nord i landet men også i sør...

Dette kunne de stedlige arrangørene merke på kroppen. Under forberedelsene til kampanjen i India, ble ansvarshavende for planleggingen, Deeven Kumar, ringt opp gjentatte ganger. Truslene var tydelige. De ville ødelegge for de kristne.

...

Mange indere har liten påvirkning på sine liv. De er født inn i en kaste som begrenser deres muligheter i livet – og alt er jo bestemt av gudene - så det er lite de kan gjøre med det.  Vi besøker en familie som kan...

Siden 2010 har Klas Anderhell vært sammen med Rune Edvardsen og band på ni misjonsturer. Det har gitt ham sterke opplevelser.

...

Pauline Carlsohn (26) fra Gøteborg er med på sin første tur til India. Sammen med sin far, Peter Carlsohn, tidligere bassist i rockebandet Jerusalem, har hun vært i Burundi og Kongo. Pauline er umettet på misjonsturer. Slike reiser gjør noe med henne.

...

Mange indere har knapt en dør de kan låse om kvelden. Men de har pyntet seg i sine vakre drakter og er kommet på møte for å få en flott musikkopplevelse. De skulle jammen få mye mer en det.

...

Mark Anthony opplevde Guds kraft komme over ham under kveldens bønn for syke. Han har vært syk siden 2005, men i kveld skjedde det noe dramatisk.

...

Første kvelden i kampanjen her i Achmednaga var en kjempeflott kveld. Mange mennesker ønsket å ta imot Jesus, og mange fikk kjenne Guds kraft til helbredelse.

...

Rune Edvardsen får meldinger fra feltarbeidere i DR Kongo om at det er mye opprør i Goma og Bukavu, der Dina Stiftelsen driver to sentre for voldtatte jenter.

...

Terje André Kvinlaug (18) fra Kvinesdal er med til India. Han har i flere år drømt om å bli med Rune Edvardsen på en slik reise. Hans ønske var å komme i kontakt med lokalbefolkningen mens han var i India.

...