fbpx

Hotellbombene som eksploderte i Jordan i november skapte død og fortvilelse. Men en uventet konsekvens av terroristenes aksjon, ble at en mann i Saudi Arabia fikk styrket sin nye tro på Jesus.

...

En iraker som skrev inn til ”Miracle”-kanalen forteller at han byttet ut sinne med tilgivelse etter å ha gjennomgått brevkurset Det nye liv.

...

Messianske jøder fisker med nytt agn i Tel Aviv. De får stadig napp ved å bruke kaffe, kunst, dans og sang.

...

To av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer i Israel ble invitert av ”First Nations”-indianere til Canada, der flere Jesustroende stammer ville ære Israel i en spesiell seremoni.

...

Kultgruppen Eastern Lightning rekrutterer kristne kinesere ved bruk av økonomi, fordreide bibelsitater og vold. Troens Bevis’ koordinater i Kina intensiverer mottiltak for å stoppe forførelsen.

...

- Troens Bevis sin modell med predikantseminar og evangeliske møter gir alltid resultater, sier Harald Mydland. På to kampanjer i India kom 10.000 personer til tro.

...