Hva er Innfødt Evangelist Misjon

Innfødte misjonærer når nye stammer og folkeslag med evangeliet. De opererer i land som er lukket for tradisjonell misjon. Nye menigheter blir plantet. Innfødte evangelister kjenner kjenner kulturen, språket og skikkene i sine land.

 

En tjeneste blir født
I 1960 ble Innfødt Evangelist Misjon startet, en av flere avdelinger i Troens Bevis Verdens Evangelisering i Sarons Dal. Grunnleggeren var Aril Edvardsen. Det begynte i det små med støtte til ti innfødte misjonærer i Brasil. Misjonens første arkiver var –tro det eller ikke -i en sko eske. Fra denne lille begynnelsen har Innfødt Evangelist Misjon vokst til en virksomhet som har hatt virksomhet i utallige land og kontinenter.

I dag støttes innfødte misjonærer i Asia, Afrika, Europa og Sør Amerika. Hundre tusener har blitt frelst, og unådde som aldri har hørt evangeliet om Jesus, blir nådd hver dag.

Visjonen
Aril Edvardsens visjon har helt  fra starten av vært å nå de unådde folkeslag gjennom innfødte misjonærer og nasjonale menigheter. Høstarbeidere går til nye områder med evangeliet, hvor målet er å starte nye menigheter, som er selv underholdte, selv styrte og selvformerende.

Gjennom Innfødt Evangelist Misjon mottar misjonærene støtte inntil de har en menighet som kan ta ansvar for dem. Da kan deres støtte gå over til en annen pionermisjonær, eller misjonæren går selv videre i et nytt pionerarbeid på et nytt sted.

I dag mottar ca 1 000 innfødte misjonærer sitt underhold gjennom IEM.
Siden starten har mer enn 12 000 innfødte misjonærer mottatt slik støtte.

Misjonærene sprer evangeliet gjennom:
· Personlig evangelisering
· Friluftsmøtekampanjer og korstog
· Husmøter og menighets møter
· Barnearbeid, ungdomsarbeid
· Skole –og husbesøk
· Fengselsmøter
· Film, video og DVD

Innfødt Evangelist Misjon har pålitelige kontakter I de enkelte land.

Disse kontaktene eller overseere utfører:
· Mottar og formidler støtten til misjonærene
· Sender informasjon og rapporter fra misjonærene
· Inspiserer og veileder misjonærenes arbeid

Les også – Hva med deg?  http://www.tbve.no/?id=45

For nyheter og mer informasjon, trykk på Misjonær i hovedmenyen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter