fbpx

Vekkelsen som har pågått blant Burundis opprørsoldater fortsetter. Under en kampanje 27 november tok 3500 soldater imot Jesus og bad menneskene i området om tilgivelse for de enorme lidelsene de har påført befolkningen.

...

De 8 innfødte misjonærene Troens Bevis støtter i Burundi står bak en stille folkevekkelse som stadig øker i omfang. På sykehus og skoler, i fengsler og militærleire, i bydeler og på landsbygda, vitner misjonærene om Jesus mens enkeltpersoner, familier og hele forsamlinger kommer til tro.

...

De siste 30 år har evangeliet hatt stor fremgang mange steder i India, særlig etter at utenlandske misjonærer ikke lenger fikk oppholdstillatelse, og arbeidet kom fullt og helt på de nasjonale Jesustroendes hender. Men med ca. 3000 folkeslag og kastegrupper, og ca. 300 000 byer...

I november 2004 besøkte Kari og Aril Edvardsen India med en serie møter. Vennskapskampanjen i tvillingbyen Khudpullapur resulterte i 5 nye menigheter, tusenvis av frelsessøkende og 1000 predikanter som ble satt i brann for evangeliet.

...

Da en av Troens Bevis sine medarbeidere nylig var på en rundreise i Marokko møtte han flere marokkanere som har bestemt seg for å følge Jesus, etter å ha hørt evangeliet over eteren.

...

Troens Bevis sin innfødte misjonær på Andamanøyene forteller at det midt i flomkatastrofen har åpnet seg en mulighet til å ta nødhjelp og evangeliet til en av urstammene på Nicobarøyene som har levd helt isolert fra omverdenen.

...

Hele 15.596 nye personer kontaktet Troens Bevis sitt oppfølgingssenter for TV-kanalen ”Miracle” i 2004. I desember ble kanalen overstrømmet av jule og nyttårshilsener fra takknemlige seere som har kommet til tro på Jesus gjennom programmene og brevkurset ”Det nye liv”.

...

Ved utgangen av 2004 er det nå 10.444 registrerte elever ved Troens Bevis sitt brevskolekontor i Belarus (Hviterussland). Mange av elevene har sterke historier der de gir evangeliet æren for å ha forandret vanskelige livssituasjoner, ofte preget av den tøffe hverdagen. Flere av elevene er...

Aril Edvardsen tar evangeliet inn nasjonens hoveddør når han skal holde kampanje, predikantseminar og fredskonferanse i Sudan i februar. Men aksjonen trenger fremdeles flere hundre tusen kroner, og Edvardsen appellerer nå til Troens Bevis sine partnere for å få regnskapet til å gå rundt.

...