Feltledere i Burkina Faso og Mali: Gud glemmer oss ikke

For først gang siden mars åpnet utenriksministeren i Burkina Faso grensen til Mali, slik at en buss med Troens Bevis evangelister kunne komme til Hans Martin Skagestads konferanse i november!

Konferansen til Hans Martin Skagestad ble en milepæl for evangelistene i denne urolige regionen. Over 100  samlet seg fra Burkina Faso og Mali for å dele erfaringer og hente ny inspirasjon. De fikk satt nytt fokus på den yngre generasjonen og et nytt mål om å plante en kirke i 4000 unådde landsbyer. I tillegg til evangelistene som får underhold fra Troens Bevis, var det også flere unge frivillige medarbeidere som ble med.

-Vi er så takknemlige for denne konferansen og muligheten til å utvide nettverket for tjenesten vår. Dette er først gang vi kommer sammen for å dele erfaringer fra arbeidet vårt. Vi har fått fornyet visjon, samtidig som vi fikk satt fokus på å lage rom for den yngre generasjonen, forteller Samuel Yaldia. Han er feltleder for 33 evangelister i Burkina Faso, i tillegg til sin egen pastor og evangelist tjeneste.

– Utenriksministeren gav oss tillatelse til å krysse grensen i en felles buss for første gang siden mars, legger han begeistret til.

-Alle på konferansen er blitt veldig inspirert, utfordret og dedikert med en ny visjon for våre land. Tusen takk til Troens Bevis og Norge for deres støtte. Dere følger opp og vi kan stole på dere, noe vi setter veldig pris på.

Feltlederen fra Mali, Emmanuel Sembele, er enig. Han overser også over 30 evangelister sitt land.

-Dette er første gang vi alle fikk møte hverandre. Felleskapet under konferansen var veldig verdifullt for oss, samtidig som det gav oss anledning til sammen å tenke på fremtiden til våre to nasjoner. Vi vil gjerne si takk for at Troens Bevis gjorde dette mulig for oss.

Troens Bevis evangelist Hans Martin Skagestad forteller at det er Samuel og Emmanuel som har gjort mulig den store satsningen til Troens Bevis i Vest-Afrika siden 2016.

Kampanjene, menighetsplantingen og evangelisering ute i landsbyene skjer på tross av omstendigheter som har gjort at de fleste vestlige organisasjoner har forlatt denne regionen.

-Det som slo meg så sterkt da jeg traff Samuel i 2011,  var at her var det en afrikaner som virkelig brant for sitt land. Det var ikke vestlige penger han var ute etter, for det har vi ikke så mye av, men han var en som virkelig delte visjonen om å se mennesker frelst.

Så spurte jeg Samuel etter hvert om han kjente en som delte hans visjon i Mali, og da introduserte han meg for Emmanuel. Jeg tenker at dette er kontakter som virkelig har vært en gave fra Gud. Det har vært veldig enkelt å jobbe sammen med dem, sier Hans Martin.

Emmanuel er raskt til å ta ordet.

-Da må jeg få legge til at det er ikke alltid enkelt for oss heller å jobbe med vestlige folk, men Hans Martin, han er som oss. Vi elsker han. Min familie og jeg var en lengre tid i Europa, og vi kjenner europeere godt.

Men Hans Martin er enkel å jobbe med. Han har et oppriktig hjerte for folket.
Takk til Troens Bevis for at dere sendte oss den beste, sier han med et varmt smil.

-I løpet av de siste vanskelige årene, med terrorangrep og flere tusen døde, er det ingen nyhetskanaler som forteller om oss. I Burkina Faso er det terrorangrep annen hver dag. Men vi ser at Gud virker. Dette er det sterkeste vitnesbyrdet. Nå ser vi hans kraft mye sterkere enn tidligere. Gud glemmer oss ikke når ting er på det vanskeligste.

Kilde: Troens Bevis bladet for desember 2020.

Motta et gratis abonnement på bladet

Støtt misjonsarbeidet ute i feltene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter