Nepal: Avslutningsfest med diplom og dåp

Etter å ha fulgt opp en gruppe landsbyer i 2-3 år i Nepal har flere nå blitt troende. Det ble feiret flere steder med dåp og avslutningsfest med diplom for fullførelse av Introkurset Det Nye Liv.


-Deltagerne av Introkurset kom fra flere landsbyer for å være med på avslutningsfesten, forteller Sajan (29), en av Troens Bevis sine evangelister i dette området.

-Vi har besøkt disse folkene jevnlig de siste 2-3 årene, samtidig som vi nå har to faste evangelister som bor her og følger opp de nye troende i dette området, forklarer han.

Chitwan er ett av 7 distrikter som Troens Bevis sine innfødte evangelister i Nepal jevnlig besøker. Her bor det marginaliserte grupper. De har ikke fått skolegang og er svært fattige.

-De er en sårbar gruppe som kun blir brukt til det groveste arbeidet. De får svært lite eller ingen støtte fra myndighetene, og barna deres får fremdeles ikke skolegang. Vi har begynt flere steder med lese og skrive program for dem.

En av landsbyene i Nepal som feirer diplom utdeling og dåp etter å ha tatt Introkurset Det Nye Liv.

 

Hva ser du at evangeliet gjør med de som tar imot troen i denne marginaliserte gruppen?
-Den største forskjellen foreløpig er nok at etter at de har fulgt undervisningen til Introkurset Det Nye Liv, eller New Life School, som vi sier her, har de fått en sterk tro. De vet hvem Gud er, hvem Jesus er. Og hva Jesus har gjort for dem. Det gjør at de nå behandler hverandre med større respekt. De får også en ny identitet og forståelse av sin egen verdi. Fra å være behandlet som slaver og helt på bunnen av samfunnets rangstige, får de se seg selv med nye øyne. Nå handler livet deres om mer enn en krevende dagsjobb og ett måltid mat til dagen. De troende kommer sammen i felleskap og støtter hverandre på en ny måte.

Barn i en av landsbyene får en liten gave fra en av evangelistene.

 

Sajan forteller at for å få innpass, må han og evangelistene gjerne komme med små gaver, som mat eller noe sukkertøy til barna. Da åpner familier hjemmene sine for dem, og lytter til undervisningen.

-Mange lurer på hvorfor vi kommer og vil hjelpe dem. Spesielt når de hører at det er folk i Norge som støtter oss. Når de får høre at det er Guds kjærlighet for dem som er drivkraften, sperrer de opp øynene og lytter. Enkelte har kanskje hørt om Jesus før, men de har aldri hatt noe kunnskap å bygge troen sin på. Det får de gjennom Introkurset og evangelistene som følger dem opp jevnlig.

Introkurset Det Nye Liv er et hjelpemiddel for evangelistene til å forklare evangeliet og Bibelen til kirkefremmede. Kurset blir brukt både til oppfølging av nyfrelste for å forankre troen deres, og som et verktøy for evangelistene når de er ute og vitner. Kurset er oversatt til en rekke språk, og er også godt egnet til selvstudium. Ta det på norsk på New Life School appen.

Du kan underholde din egen innfødte evangelist 

Kilde: Troens Bevis bladet for januar 2021.

Motta et gratis abonnement på bladet 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter