500 jenter får hjelp i Egypt!

I fjor gikk Troens Bevis inn med støtte til 7 evangelister i Egypt. To av dem jobber med unge jenter som er blitt utsatt for overgrep.

-Jeg orker ikke mere. Hver dag er en pine. Jeg kan ikke fortelle noen for vi snakker ikke om slikt her i Egypt. Og sier jeg for mye er jeg stemplet for all tid. Både av naboer, venner og kirke.

Ordene kommer fra ei ung jente som nå er blant 500 jenter som får hjelp og støtte.
De 7 evangelistene som Troens Bevis underholder i Egypt jobber til vanlig med evangelisering, planting av husmenigheter, og oppfølging av nye troende. Men to av de kvinnelige evangelistene er også involvert i et annet viktig prosjekt. To dager i måneden samler de 250-300 jenter mellom 15-25 år. Jentene er også med i mindre husgrupper som jevnlig får besøk av evangelistene.

Denne tjenesten finner sted i Minya, et område av Egypt med et flertall av fattige landsbyer. En høy andel av befolkningen i dette distriktet mangler utdannelse, og mange kan ikke skrive eller lese. Det er også området med størst forfølgelse av kristne i Egypt. Det har skjedd gjentatte tilfeller av kidnapping av kristne jenter for å krenke dem eller tvangskonvertere dem til islam. I tillegg er både muslimske og kristne jenter utsatt for seksuell trakassering, spesielt på arbeidsplassen.

På grunn av korona tiltakene, måtte samlingene jentene settes på pause en periode, men rett før jul fikk Troens Bevis melding om at støttesamlingene endelig var kommet i gang igjen.

-Vi samlet 500 jenter fra 11 landsbyer, med 100 hver på 5 samlinger. Dette er jenter vi har jobbet med over lengre tid. Alle er ofre for overgrep, enten fra foreldre, slektninger eller fremmede, forteller evangelistene.

Under samlingene i desember snakket de med jentene om aktuelle temaer som hva kjærlighet egentlig er, relasjoner og tilgivelse. Jentene som deltok i desember kommer både fra kristen og muslimsk bakgrunn. Mange møter opp i hemmelighet, og må skjule hva de har opplevd for de nærmeste. Jentene fikk anledning til å stille spørsmål anonymt, som lederne deretter tok opp med dem. Spørsmålene handlet ofte om presset jentene opplever gjennom sosiale medier, skadene de har fått og hvordan de kan gå videre i livet.

-Vi fikk også anledning til å be for hver enkelt, der vi ba Herren om å gripe inn i deres livssituasjon, og for indre legedom, forteller evangelistene.

-Vi ønsker også å takke dere i Troens Bevis for at dere har gjort det mulig for oss å holde disse samlingene.
Jentene får ifølge evangelistene ikke støtte lokalt, da regionen de kommer fra har sin egen kultur, og jentene ikke har de samme lovfestede rettighetene som menn. Det er også jentene som ofte får skylden dersom de blir voldtatt og misbrukt.

-Med støtten vi får fra Troens Bevis kunne vi transportere jentene trygt frem og tilbake, betale leie for lokalet og gi dem mat, oppmuntring og en god opplevelse under trygge forhold.

– Disse samlingene har holdt meg oppe i lang tid. Dette er en annen hverdag, men jeg skal tilbake der jeg kommer fra, fortalte en jente på en tidligere samling.

Har du venner som hjelper deg i hverdagen? Nei, men her har jeg fått mange nye venner. fortalte den unge jenten.
Evangelistene får månedlig underhold fra Troens Bevis sine støttepartnere. Utgiftene til samlingene blir foreløpig dekket av en arv som Troens Bevis fikk inn, og som kan gå til dette formålet.

Du kan underholde din egen innfødte evangelist 

Kilde: Troens Bevis bladet for februar 2021.

Motta et gratis abonnement på bladet 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter