Aril Edvardsen utnevner Rune Edvardsen som sin etterfølger i Troens Bevis i ett brev som gikk ut til alle misjonspartnerne i januar. ...

Den nye personalsjefen gleder seg når evangeliet blir spredd blant de unådde og personalet har det greit. Etter 32 år i Sarons Dal vet Solveig Elve godt hva det vil si å være ansatt i en misjonsbedrift. ...

Barn i Afrika og nødlidende i Sentral-Asia får nyte godt av presanglasset som kommer til å ligge under flere juletrær på julaften. Årets 2 julemarkeder i Sarons Dal-hallen fikk inn 93 000 kroner til nødhjelp. ...

Etter å ha hatt ansvaret for 120 ansatte og et budsjett på 180 millioner kroner som distriktssjef i Europris, har Jan Egil Omdal begynt som markedssjef i Troens Bevis. ...

- Enhver som vil være tidsaktuelt oppvakt eller bibelsk profetisk orientert i vår urolige tid, bør følge profeten Jeremias’ oppfordring om å følge intenst med på det som nå skjer i områdene nord for Israel, skriver Aril Edvardsen i Troens Bevis for november. ...

Elevene ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt besøkte Emmanuelkirken i Betlehem, hvor de overvar en gudstjeneste og fikk innblikk i krisen de kristne araberne opplever. ...

Fra og med i år kan arabiske elever i Israel ta eksamen i kristendom på videregående skoler. Mens muslimske elever har tillatelse til å ta dette studiet, er det ikke tillatt for jødiske elever. ...