Nærmere 6 000 svensker har kommet til tro på Jesus som følge av den svært radikale omvendelsen til Sebastian Stakset....

Jan var kjent som en av Lista-landets verste ungdommer. Nå stiller han som vakt under Sommerstevnet i Sarons Dal. Hva skjedde?

...

900 menigheter er lagt ned i Sverige de siste 15 årene. – Men Jesus gjør litt «come back» i Stockholm, Malmø, Gøteborg og Målardalen ifølge Evangeliske Frikyrkans Menighetsutvikler.

...

I mange år tok Agnar og Synnøve med seg ungdom fra rusomsorgen til Sarons Dal. Nå kommer de med barn og barnebarn som koser seg på Planetene.

...

- At vi nå også får den største konsert- og konferansearenaen mellom Stavanger og Tønsberg, blir svært spennende og gir store muligheter for bygda vår, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

...

«Nå kan vårt budskap spres på sekunder og til en mottaker-skare som alltid er på nett og tilstede.» sier Rune Edvardsen.

...