Kristen forfølgelse nærmer seg folkemord

Resultatene fra en ny rapport publisert av BBC viser at kristne er i ferd med å forsvinne fra flere områder i Midtøsten.

Den ferske undersøkelsen om forfulgte folkegrupper ble bestilt av den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt andre juledag i 2018. Rapporten kom som følge av sterke reaksjoner på behandlingen av Asia Bibi i Pakistan, en kristen kvinne  som ble dømt til døden og satt på dødscelle  i 9 år på grunn av blasfemi anklager.   Rapporten er nå fremlagt og konkluderer med at  forfølgelsen av kristne flere steder i verden nærmer seg folkemord.

«Det vi gjerne glemmer er at de kristne som opplever forfølgelse er også blant verdens fattigste,» legger den britiske utenriksministeren til.

Han tror også politisk korrekthet kan være en av årsakene til at forfølgelsen av kristne  ikke blir konfrontert  av flere vestlige myndigheter.

Det kommer  frem at den store forfølgelsen har ført til en masse eksodus (utvandring) av kristne i flere områder som gjør at kristendommen holder på å forsvinne helt fra deler av Midtøsten. Den peker på tall som viser at kristne i Gaza nå representerer kun 1,5 % av befolkningen, mens andelen i Irak har falt fra 1,5 millioner før 2003 til under 120,000 i dag.

Stig Magne Heitmann fra Åpne Dører forklarer at bildet i både Midtøsten og Afrika er sammensatt.

-Vi vet at mange moderate muslimer har kommet til tro på Jesus. Det er én negativ og én positiv årsak til det. Den negative er at de forskrekkes over de radikale islamistenes vold og generelt all volden i islam. Den positive er at de ser at kristne responderer med tilgivelse og kjærlighet. De gjengjelder ikke og hater ikke. Også radikale islamister kommer til tro. I Syria snakker en om vekkelse. Vi vet også at kristne vender tilbake til landsbyene sine på Ninivesletten i Irak for å bygge dem opp igjen. Jeg tror ikke at kirkens nærvær i Midtøsten er forbi, selv om det er nesten umulig å leve ut sin kristne tro mange steder, slik som i Gaza, Jemen og Saudi-Arabia.

Heitmann sier også at han er takknemlig for at politikere tar forfølgelse av kristne på alvor, slik utenriksminister Jeremy Hunt gjør.

-Britiske parlamentarikere har også nylig gitt en pris til Åpne Dører for organisasjonens arbeid for forfulgte kristne. Forfølgelsesbildet er sammensatt, men det er ingen tvil om at hovedpunktene i denne rapporten er viktige. Det skjer en veldig innstramming i trosfriheten i Kina. Det gir seg utslag i en massiv kontroll av alt kristne, pastorer og menigheter foretar seg. Innordner en seg ikke etter myndighetenes ideologi, har det alvorlige konsekvenser.

Han legger til at den årlige «forfølgelsesrapporten», World Watch List, forteller om økende forfølgelse i både omfang og styrke.  Øverst på listen er Nord-Korea, slik det har vært i mange år. Av alle drivkrefter er islamsk ekstremisme den mest utbredte, både i Midtøsten, deler av Asia og i Afrika.

Den britiske undersøkelsen trekker frem at det er ikke bare økt forfølgelse, men også økt alvorlighetsgrad av forfølgelsen som rammer kristne i flere deler av verden.

-De voldsomme terrorhandlingene i Sri Lanka, utført av IS-inspirerte muslimer, sjokkerte og åpnet manges øyne. Men få har vært klar over den forfølgelsen kristne har vært utsatt for fra radikale buddhistmunker. Kanskje kan sympatien med kristne etter disse hendelsene øke og gjøre det å være kristen mer akseptert og tolerert i nasjonen. Vi vet også at moderate muslimer i Sri Lanka tar kraftig avstand fra terroren. Det kristne svaret om å tilgi og ikke hate og hevne, berører mange mennesker. Det skal ikke undre meg om kirken i Sri Lanka får se at mange vender om til kristen tro, håper Heitmann. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter