«Troens hvile i oppdraget»

Er du stresset i tjenesten din? Da er du ikke alene. Les innlegget til  pastor Frank B. Erlandsen, en av Troens Bevis sine faste spaltister.

av Frank B. Erlandsen

I troen finner vi roen. Med et kors foran ro får vi tro.
Kristenlivet og tjenesten for Gud er ikke ment å være slitsom,
ødeleggende og belastende. Familie, venner og våre relasjoner
med disse skal ikke bli ødelagt fordi vi går helt opp i tjenesten.

Vi arbeider ikke for å bli akseptert og oppnå anerkjennelse, men fordi vi allerede er godkjent og høyt elsket fra øverste instans. Dette gir en ro og tillit til Gud midt i livets hverdag og utfordringer – personlig i livet og offentlig i tjenesten. Vi vet og er trygge på at han som begynte sin gode gjerning i oss, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Alt av nåde – ved tro som virker.

Jeg husker min far sa at han arbeidet ut ifra hvilen, og jeg kan hilse deg og si at han arbeidet – mer enn de fleste. Likevel hadde han i seg en ro og fred, som gjorde at jeg aldri så ham hektisk og stresset. Han kunne være presset, men han møtte dette alltid med en troens hvile. Han kjente meget godt Han som sa: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Selv om arbeidet var stort, var han fullt til stede der han var – også sammen med oss barna.

Vår tjeneste er ikke krav, men respons på Guds store kjærlighets nådes hav. Livet med Kristus er en avlastning, ikke belastning. Det er en fordel å være frelst. «Mitt åk er godt og min byrde lett», sa høstens Herre.

Det er viktig at i alle visjoner, strategier, mål og arbeid for dette, at vi kjenner en trygghet på innsiden, som gir ro og fred midt i det store arbeidet og oppdraget vi har. Kristus vår tro, gir liv og tjeneste ro. Det er ikke først og fremst vi som arbeider for Kristus, men Kristus som arbeider gjennom oss for mennesker.

Vår tro er ikke på oss selv og vår fortreffelighet og våre erobringer.Nei, vår tro er HAN, som kalles fredsfyrsten. Vi tror på Gud, som med sin fred, som overgår all forstand, bevarer våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det kan storme rundt oss, og det kan oppstå kriser av forskjellig karakter. Krisetider er imidlertid Kristustider. Når vi med våre ressurser kommer til veis ende,oppstår Guds muligheter til å gjøre det vi ikke kan. Han som åpner blindes øyne, kan også forandre blindveier til motorveier hvor han kjører på framover med fornyet kraft i og gjennom våre liv.

I Bayern lærte jeg uttrykket «In der Ruhe liegt die Kraft» – i roen
ligger kraften. Vi kan noen ganger bli så stresset og hektisk at vi får energitap uten å oppnå eller utføre noen ting.

Roen som kommer av troen skjerper fokus og klarner tanken. Dette hjelper oss slik at kraften vi har brukes rett, til rett tid og på rett sted.

Vårt oppdrag skal fullføres – med troens trygge ro mot målet.

Kilde: Slik jeg ser det i Troens Bevis bladet for februar 2019.

Troens Bevis er et månedlig misjonsblad med nyheter fra misjonsfronten,  vitnesbyrd og trosinspirerende artikler.
Motta et gratis abonnement på Troens Bevis bladet  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter