Troens Bevis partnere har hjulpet tusener i Uganda

– De ti tusener av sjeler som har blitt vunnet for Jesus gjennom brevskolen i Uganda er et Guds verk som har vært mulig takket Troens Bevis’ partnere. Dette skriver Gertrude Iga, som nå virker som innfødt misjonær i Kampala og omegn.

 

Gertrude Iga benytter seg fortsatt av brevkurset «Det nye liv» i skoler, fengsler og direkte evangelisering. Brevskolen i Kampala ble startet opp som et resultat av «Miracle» radiosendinger som ga stor respons i landet i 1982. Senere ble «Miracle» TV også sendt ukentlig. Brevskolen ble underholdt av TB helt til 2004, og nå er Gertrude Iga innfødt misjonær med støtte fra TB.

– Jeg deler evangeliet om Jesus med mange forskjellige mennesker. Det kan være i fengslene, på barneskolene og videregående skoler, til nye troende, og til ikke troende som aldri har hørt om Jesus. Også i avsidesliggende landsbyer. En menighet har sprunget opp etter at vi forkynte evangeliet i huset til Florence. Hun bor dypt inne i en skog 160 kilometer utenfor Kampala.

Får hjelp av fengselssjef
Gertrude forteller at hun sender brevkurs leksjoner, traktater og kristne blader til flyktninger som lever i leirer nord i Uganda. Der er det sjefen i Gulu fengselet i nord, Ogaba Walter, som formidler hjelpen fra Gertrude til flyktinger fra Sudan. Hun forteller at det var han som hjalp dem tidlig på 80 tallet også da han var sjef for Luzira fengselet.

Folk lever ved Guds nåde
– Mange av landsbyfolkene er fattige og Herren er dere eneste håp. Når folk blir syke er det ofte at bønn i Jesu navn gjør under, siden de ikke har tilgang til medisiner og sykehus. Tørke gjør at avlingene slår feil, så det blir også matmangel. Det er åpenbart at i Uganda lever vi ved Guds nåde, og jeg oppmuntrer folk overalt der jeg går, i fengsler, skoler og landsbyer til å klynge seg til Guds nåde og Jesus, vår kilde til liv. Jeg gleder meg over å kunne tjene Guds frelsesplan, og det er en stor glede å se mennesker komme til Jesus og påkalle ham som frelser og herre. Noen syke helbredes fra alvorlige sykdommer. Støtten til å virke som innfødt misjonær har hjulpet meg til å oppdage mine gaver i tjenesten. Mens jeg tenker på brevkurset og årene vi har brukt det, ser jeg at Guds kraft har virket i hundreder av mennesker som satt fortapte i fengslene, eller familier som var splittet opp og spredt. De var uten håp men nå eier de gleden, de er frelst og hele, familiene er gjenopprettet, nå vitner de for Jesus og hjelper og tjener andre mennesker i kjærlighet, skriver misjonæren fra Uganda.

Fornøyde fengselsoffiserer
– Fengselsoffiserene er både fornøyde og hensynsfulle. Den øverste fengselssjefen i Ugandas hovedfengsel sa nylig følgende til meg: «Dere gjør mye mer i reformasjons prosessen til disse menneskene enn vi kan makte.» Hver tirsdag besøker jeg kvinnefengslet for å ha bibelstudie. Fangene og de ansatte gleder seg alltid. Til og med kvinner som er dømt til livstid og til døden har et levende håp på grunn av Kristi barmhjertighet og evige kjærlighet, forteller Gertrude.

Hun er en av bortimot 800 innfødte misjonærer som får månedlig støtte av Troens Bevis. Men Troens Bevis har i dag en lang venteliste på nasjonale misjonærer som er rede til å gå ut med evangeliet til sitt eget folk så snart de kan få støtte. Hvis du er interessert i å hjelpe en misjonær kan du ta kontakt med Troens Bevis eller gå til hovedsiden og klikke «Gi en Gave.»

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter