”Vi venter på fredsriket – ikke dommedag”

Under sommerstevnet i Sarons Dal oppfordrer Aril Edvardsen alle til å støtte fredsarbeidet. Han tror at endetidskrigene kan utsettes om de kristne gjør sin tilmålte oppgave og verdens nasjoner vender om og deltar i arbeidet for fred og rettferdighet.

 Verden opplever nå sine største kriser, særlig i Midtøsten. Men Bibelen sier: ”Det kommer en morgen, men også natt” (Jes. 21:12). ”Det lir med natten, det stunder til DAG” (Rom. 13:12).
Verden står inn for apokalyptiske tider med enorme trengsler og lidelser, slik jeg ser det, gjennom to forferdelige kriger: Gogkrigen og Harmageddonkrigen. Disse kriger er ikke Guds dom og straff, for ”straffen ble lagt på Jesus” (Jes. 53:5). Bibelen sier: ”Det er som det gamle ordspråk sier: Fra de onde går det ondskap ut” (1.Sam. 24:14). Og: ”Din egen ondskap
tukter deg, og ditt frafall straffer deg!” (Jerm.2:19).
Bibelens fortelling om profeten ”Jonas og Ninive” forteller tydelig at alle forestående katastrofer kan utsettes og unngåes av hver generasjon. Bare den generasjon som sår hat, synd, krig og umoral drar over seg selv katastrofer som Gogkrigen og Harmageddonkrigen. Derfor må vi alle støtte fredsarbeide over alt på kloden. Jesus sa jo: ”Salige er de som stifter fred!” (Matt. 5:9).
Trengsel og domskatastrofer, slik som Gogkrigen og Harmageddon, er ikke først og fremst tidsbestemt, men SITUASJONSBESTEMT.
Profeten Jonas nektet å dra til Ninive med domsbudskapet, fordi han visste at bak et hvert profetisk oppdrag ligger Guds budskap om omvendelse og Guds nåde. Og Ninive og Assyria var Israelsfolkets største fiende som kriget mot Israels land. Kanskje var Jonas besmittet av vår moderne vranglære, om at Gud bare kan velsigne de nasjoner som støtter staten Israel, for Jonas kjente jo ikke til at nåtidens enorme vekkelser har pågått i Kina og de tidligere Sovjetstatene som alltid motarbeider Israel.
Men etter å ha rullet tre dager rundt i fiskens buk, ble han villig, og gikk til Ninive med Guds budskap. Han fant åpne dører. Og dommen over Ninive ble utsatt i minst fire generasjoner, fra ca. 775 f.Kr. til 612 f.Kr.
Dette kan også skje i dag dersom Guds Menighet er opptatt med å fullføre verdens evangelisering for å bringe Kongen tilbake, og deltar i arbeid for fred i alle deler av verden. For vi venter ikke på DOMMEDAG. Vi venter på FREDSFYRSTEN. Jesu gjenkomst vil gi verden fred, frihet, rettferdighet og brorskap. Han skal opprette sitt fredsrike som skal vare i 1000 år. Og når han kommer igjen på Oljeberget skal HVERT ØYE SE HAM (hvordan?), og da skal han ”ødelegge dem som ødelegger jorden” (Åpenb. 11:18).

Alt dette og mange flere brennaktuelle saker blir tema under årets sommerstevne.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter