Fikk støtte som evangelist: Brakte vekkelse til landsby

En asiatisk evangelist hadde et kall til å evangelisere. Han ba i lang til for midler slik at han og familien kunne dra ut og bosette seg i en unådd landsby. En dag fikk han beskjed om at det var kommet inn støtte fra givere gjennom Troens Bevis, og nå kunne de reise ut som evangelister. Les den sterke historien om hva som skjedde:

Mitt navn er Cheng*, jeg er evangelist og kirkeplanter. Min familie og jeg er kalt til å nå ut til de unådde menneskene i grenseområdet mellom flere land i Sørøst-Asia. Gud besvarte til slutt våre bønner. En dag fikk vi beskjed om at det var kommmet inn midler fra Troens Bevis for vår månedlige støtte.

Vi er virkelig takknemlige for giverne som så sjenerøst og oppofrende støtter oss for at mennesker skal bli frelst i dette området.

Landsbyen vi reiste til har en befolkning på 1790, inkludert voksne og barn. De fleste i denne landsbyen praktiserer ingen religion, men minoriteten av folket tilber åndene. Men det var et par eldre ektepar i landsbyen som er kristne, og jeg hadde et godt forhold til dem før vi flyttet hit.

Da vi kom frem tilbød de at vi kunne bo hos dem. De var veldig fattige, men de var så glade og veldig snille og sjenerøse for å ha en Guds familie boende hos seg.

For å gjøre en lang historie kort, begynte vi å faste og be for denne landsbyen. Den første uken bare ba vi sammen for å finne ut hvordan vi kunne nå disse menneskene med evangeliet. Etter en uke begynte vi å evangelisere fra hus til hus. På mirakuløst vis ble én familie sterkt berørt av de gode nyhetene i evangeliet, og tok imot Jesus som deres frelser. Så begynte vi å undervise dem så de kunne vokse i troen.
Denne familien ble veldig aktiv og hadde en stor hunger etter mer av Gud.

En evangelist i Asia er med og deler ut Introkurset til bibelen i en landsby.

En gang vi ba sammen fikk ett av familiemedlemmene et kraftig syn. Denne unge mannen så at alle landsbyboerne var syke og lå utslått ute i gatene, det var ikke engang mer plass for flere syke. Han så også at mange engler fra himmelen kom ned og rørte ved hver og en av disse menneskene. De som ble berørt av englene reiste seg fra bakken. Da denne unge mannen delte dette synet, kjente jeg en sterk salvelse.
Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere. Vi fortsatte med evangelisering og ba om et åndelig gjennombrudd for landsbyen. Da kom gjennombruddet. Hver familie som vi besøkte og delte evangeliet med, tok imot Jesus.

Jeg ble så overrasket, jeg har aldri opplevd noe lignende før. Vi oppdaget at Gud allerede hadde forberedt hjertene til disse menneskene, slik at de var rede til å ta imot evangeliet.

Etter to måneder var det 846 mennesker som var kommet til tro i landsbyen! 291 nye troende ble døpt og 2 kirker ble plantet! All ære til Gud. Vi stoler på at Herren vil bruke oss til å vinne hele landsbyen for Jesus Kristus. Bibelen sier at høsten er stor, men arbeiderne er få (Matteus 9:37).

Vi utruster og underviser de nye troende. Det er så mange nyfrelste i løpet av kort tid, og det medfører mye arbeid for oss. Vi har valgt ut noen få mennesker til å bli disipler, slik at de i sin tur kan undervise og trene de nye troende.

Be gjerne om at vi og disse nye troende må bli sterke i ordet og modnes i Herren gjennom Hans ord. Be også om Guds beskyttelse mot myndighetene, at de ikke skal nå de avsidesliggende landsbyene akkurat nå.

Vi ber virkelig om beskyttelse for oss og de nye troende. Folket er så sultne etter Herren. De vil be og lovsynge Gud hver dag. Vekkelsen er her. Det viktigste for oss nå er å trene og disippelgjøre til de nye troende slik at de kan være med og dele evangeliet med andre i dette landet. Gud gjør virkelig store ting gjennom sitt folk. Tusen takk for at dere står sammen med oss!

*navn er endret

Ønsker du å være med på ett av verdens mest spennende oppdrag? Se hvordan du kan støtte misjon

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter