Solide resultater for Troens Bevis i 2011

Med sterkt fokus på innfødte evangelister, disippelgjøring av TV-seere og store kampanjer viser fjorårets misjonsresultater en misjonsorganisasjon i vekst.

Innfødte Evangelister:

Før Sommerstevnet 2011 hadde vi underhold for 600 evangelister. Etter en aksjon som begynte under Sommerstevnet har vi ved utgangen av 2011 støtte til 900 evangelister. Evangelistene kommer fra 43 land og republikker.

Brevkurset:

Troens Bevis har nå ni oppfølgingskontor for Brevkurset «Det Nye Liv» i Burundi, Kongo, India (2), Indonesia, Rwanda, Sudan, Sverige og Internett.  I 2011 åpnet vi nytt oppfølgingskontor i Indonesia som følge av Rune Edvardsens kampanjer i landet.

Nye elever i 2011: 285.000 (elever som hadde svart på leksjon 1 og ønsket og fortsette med leksjon 2).

Kampanjer:

India: I januar holdt Rune Edvardsen holdt to store kampanjer i Ongole og Srikakulam i India. Spesielt Srikakulam ble en kjempekampanje med over 40 000 tilstedet den siste kvelden. 10 ny menigheter i hver by ble plantet som følge av alle de frelsessøkende under kampanjene.

Kongo: I mai holdt Rune Edvardsen to kampanjer og to fredskonferanser i Masisi og Kamituga i Kongo. Titusenvis av brevkurs ble delt ut til frelsessøkende og flere hundre ledere ble oppfordret til å samarbeide og søke fellesskapets beste.

Indonesia: I oktober holdt Rune Edvardsen en stor kampanje i Mageland der 14 000 mennesker fikk høre evangeliet under to konserter. Minst 500 personer ønsket oppfølging.

Miracle Channel:

Miracle Channel kringkaster 24-timer i døgnet på to satellitter og når 330 millioner mennesker i den arabiske verden.


Respons:
142.352 seere kontaktet oppfølgingskontoret fra 44 land. Minst 70 prosent av d seerne som kontakter oppfølgingskontorene er muslimer. Kanalen har ca. 20 rådgivere som jobber skift for å svare telefonen mellom 08:00 og 24:00 ved to oppfølgingskontor.

Programproduksjon: I 2011 produserte Miracle Channel 434 TV-program og kortere musikk videoer.  

Bibler: Oppfølgingskontoret sender ut 200-300 arabiske bibler hver måned til seere.

Bibelgrupper på nett: Rådgivere ved oppfølgingskontorene møter fast med 70 til 100 seere for bibelstudier og bønn.

Sammen for Norge

Troens Bevis økte også satsingen i Norge i 2011 og ansatte en ung evangelist som hjelper menigheter i landet vårt. Bl.a. knyttes menigheter som trenger hjelp mot resurssterke menigheter.

JTN ungdomsfestival i juni samlet omkring 300 deltakere og Sommerstevnet i juli samlet tusenvis av mennesker. Ny deltakerrekord på Planetene der 1000 barn, ungdom og ledere deltok.

Vi synes det er viktig å besøke menighetene i landet vårt og i 2011 ble flere titalls menigheter besøkt. 

www.troensbevis.no

Troens Bevis sin hovedside webside hadde 184.460 besøk i løpet av 2011 med en daglig gjennomsnitt på 500 besøk.

Dina Stiftelsen:

Dina Stiftelsen driver humanitært arbeid i Kongo, Rwanda, Burundi, India og Indonesia.


Kongo:

Mødrehjemmet i Bukavu: På dette hjemmet for voldtatte og utstøtte kvinner bor det nå 40 kvinner og 12 barn.

Dinasenteret i Goma: På dette senteret for voldtatte jenter bor det nå 135 jenter som får skolegang og helsetilsyn.

Fjellet for Pygmeer i Masisi: På dette fjellet som ble kjøpt av Dina Stiftelsen i 2002 bor det nå flere hundre pygmefamilier som lever av landbruk. Dina Stiftelsen driver også en skole her der det går flere hundre pygme-barn. Det bygges akkurat nå en ny og større skole da kapasiteten på den nåværende skole er sprengt.

Sykehus i Kitutu: Støtter Pinsevennenes Ytremisjons sykehus i Kitutu med 3000 dollar i måneden.

Rwanda:
Støtter aids-rammede med livsforlengende medisiner.

Burundi:
Dina Stiftelsen har bygd og driver to store skoler fra første klasse til videregående i  Gitega og Cankuzu.

India:
Her hjelper Dina Stiftelsen 50 spedalske som bor på et hjem drevet av Manna Ministries.

Indonesia:
Indonesia er et av Dina Stiftelsens nye satsingsområde. Her driver Dina Stiftelsen en klinikk i byen Sidarjo på Øst-Java i Indonesia som behandler ofre for en pågående naturkatastrofe i området. En klinikk i Manado på Sulawesi er også bygget for fattige som bor på en søppelhaug.

Teamturer:
Dina Stiftelsen har arrangert fem teamturer der til sammen 38 personer deltok i 2011.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter