fbpx

Julen og jordens etniske grupper

La deg inspirere av Aril Edvardsens julebudskap for 25 år siden. Det er like aktuelt i 2010.  Igjen viser han sin bibelkunnskap og forståelse av språk.

 

Luk. 2, 29 – 32: ”Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sagt. Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel”.

Det er julehøytid igjen. Vi skal atter feire Frelserens komme til jorden.
Skriftstedet over forteller om gamle Simeon som fikk oppleve å se verdens Frelser og holde Jesusbarnet i sine armer. Da steg lovsangen og takken opp fra hans hjerte, slik den stiger opp fra alle som får se ”Guds frelse”.

Julens budskap må ut til ”alle ætter”, stammer, tunger og folkeslag. Gleden skal ”vederfares alt folket”. Dette hadde gamle Simeon klart for seg da han frambrakte sin profeti, fordi ”Den Hellige Ånd var over ham”, og han var ”drevet av Ånden”. Han visste at dette var ”Guds Frelse” som Gud har ”beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for ”hedningene”, dvs. de etniskegrupper, (gresk: ethnos). Ordet ”etnos” er oversatt i vår bibel med ”hedningene” eller ”folkeslagene”. Bokstavlig talt betyr ordet ”alle etniske grupper”. En etnisk gruppe er et folk som har samme språk og samme kultur.

I dag lever det 2,5* milliarder mennesker i etniske grupper som enda ikke har hørt Evangeliet og fått del i julens glade budskap. Ingen av disse upriviligerte menneskene kan si som Simeon at de ”kan fare herfra i fred, for med egne øyne har jeg sett din frelse”. De har enda ikke sett lyset – Han som er verdens lys.

I Rom. 1:13-15 sier Paulus at han ”står i gjeld” til alle etniske grupper ”både grekere og barbarer, til siviliserte og usiviliserte”. Derfor er han villig til å forkynne evangeliet for alle for at han kan ”høste frukten” blant alle etniske grupper og folkeslag.

Det er en videreføring av denne paulinske misjonsmetode og oppdrag som du og jeg og alle medarbeiderne i Troens Bevis Verdens Evangelisering er med på daglig gjennom våre mange forskjellige virkegreiner.

Alt hva vi i dag gjør i 120 av verdens nasjoner – også denne julen – tar sikte på å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede er nevnt, men som skrevet er:
”De som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå.” (Rom.15,20-21).

Sammen ønsker vi å kunne ”høste frukt blant alle folkeslag og etniske grupper”. Da vil stadig flere og flere kunne stemme i det som gamle Simeon sa: ”Nå kan jeg fare herfra i fred, for med egne øyne har jeg sett din frelse”.

*I dag er det 6,918 unådde folkegrupper med 2.77 milliarder mennesker som ennå ikke har hørt evangeliet. (kilde: www.joshuproject.net)

En spesiell takk til alle dere som er med på å ta evangeliet til jordens unådde folkeslag sammen med oss!Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter