Foreldrekrise i den arabiske verden

Miracle Channel hører stadig fra bekymrede mødre som ber om hjelp. Onsdag starter vi en ny TV-serie som gir praktiske tips og råd til foreldre i den arabiske verden.

Vold mot barn, lav giftealder og kvaliteten på skolegangen er alle tema som gir grunn til stor bekymring i den arabiske verden, ifølge en rapport fra Unicef. Troens Bevis sin arabiske satellittkanal, Miracle Channel, hører kontinuerlig fra mødre som er urolige for sine barn. De ber om råd for ting som aggressiv oppførsel, frykt, tristhet, opprør, stamming, mishandling, uforklarlig redsel og ulydighet. Mange mødre verden rundt vil uten tvil kjenne seg igjen i disse problemene. Men det som setter arabiske mødre i ett spesielt lys er at de har så lite tilgang på hjelp.

Felles for nesten alle mødrene som kontakter oss er at de har aldri sett sunne foreldrerelasjoner eller lært om barnas primærbehov. En annen fellesnevner er at nesten ingen av mødrene leser bøker eller blader.
I den tradisjonelle arabiske kulturen er mødrene for det meste hjemme og hovedkilden til informasjon er TV.

For å møte dette behovet har Miracle Channel derfor laget en ny TV-serie fullpakket med praktiske råd og kunnskap om foreldreoppgaven. Gjennom mødre som forteller sin historie, råd fra eksperter, gate intervjuer og drama har vi laget en spennende serie som oppmuntrer mødre til å tenke nytt. Mye av den faglige tyngden i programmet er basert på undervisningen til en kjent barnepsykiater som også er mor, Dr. Marlene Bastawros. Hun har forsket på det hun kaller foreldrekrisen i den arabiske verden og har utarbeidet materiale spesielt tilegnet arabiske foreldre. Gjennom fokusgrupper har hun også satt opp et nettverk for arabiske mødre, som ofte er både redde og isolerte.

Foreldreserien som begynner nå til onsdag på Miracle Channel består av 26 en timers program.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter