Dystre statistikker feil

Ifølge nye rapporter fra FN, har gjennomsnittsforholdene i u-landene forbedret seg mer siste halvdel av det 20. århundre enn de siste 500 årene til sammen. Mange statistikker som sirkulerer er fra 80-tallet og er direkte feil, påstår Philip Yancey, prisbelønnet forfatter og redaktør.

 

En statistikk som har sirkulert på nettet hevder at 80 prosent av verdens befolkning bor i hus under akseptabel standard. Det hevdes også at 70 prosent av verdens befolkning er analfabeter og at 50 prosent lider av underernæring.

 Dette er feil, hevder Philip Yancey, som har gransket de siste statistikkene fra autoritativt hold. Ifølge de siste beregningene er det 25 prosent – ikke 80 prosent – av verdens befolkning som bor i hus under akseptert standard. For 30 år siden var det 55 prosent av verdens befolkning som ikke kunne lese eller skrive, i dag beregnes det til 20 prosent. Tre ut av fire hadde ikke tilgang på rent vann, i dag har 3 av 4 rent vann.

For 30 år siden døde 1 av 8 barn i sitt første leveår, nå er dette antallet halvert. (For 100 år siden døde 4 av 5 barn av sykdom før de var fylt 5 år.)

Et stort økonomisk gap skiller industrilandene fra u-landene. Halvparten av verdens befolkning må fremdeles klare seg med mindre en 14 kroner per dag. Allikevel har verdensbanken beregnet at prosenten som lever i absolutt fattigdom er nesten halvert, og bruttoinntekten har gått opp 60 prosent. Ti millioner mennesker har forbedret livskvaliteten sin gjennom mikrofinansierte lån.

Undertrykkende regimer dominerer nyhetene, allikevel har 71 nasjoner de siste årene, ifølge Freedom House, fått frihet.

I 1968 forutsa Paul R. Ehrilch i Befolknings Bomben at store sultkatastrofer ville ramme verden i 70 og 80-årene med hundreder av millioner mennesker som sultet til døde. Dette skjedde ganske enkelt ikke.

Befolkningseksperter forutsa at verdens befolkning ville øke til 20 milliarder og forårsake en enorm belasting på verdens resurser. Denne spådommen ble forandret til 15 milliarder, så 11 milliarder, så 9 milliarder. Nå mener eksperter at befolkningen vil nå en topp i 2050, og kanskje til og med gå ned.

I det forrige århundre klaget liberale teologer over at konservative kristne bare hadde omsorg for menneskers sjeler og ikke kropper. I dag er evangeliske organisasjoner de ledende og mest effektive fordelere av ”fysisk nåde” til en trengende verden.

De nye statistikkene fornekter ikke de store problemene i verden i dag slik som aids, forskjellen mellom fattig og rik, terrorisme og krig, global oppvarming, SARS og andre sykdommer. Allikevel er det oppmuntrende å se at flere forhold som var katastrofale for mange mennesker få år tilbake har forbedret seg betraktelig. Det nytter å hjelpe.

Kilde: ”Doubting the Doomsayers” av Philip Yancey, christianitytoday.com

 

Tags:


Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter