Ber Rune Edvardsen komme til Burundi

50 nye menigheter er vokst frem etter Aril Edvardsens kampanje i Burundi i 2006. Nå ber landets kristne Rune Edvardsen om å komme for å nå landets unge generasjon med evangeliet.

– Jeg har nettopp tilbrakt 14 dager her i nord og sett med egne øyne den enorme forandringen som har skjedd etter dine møter i Ngozi, skrev biskop Charles Nduwumukama til Aril Edvardsen nå i sommer.

Forandringene han beskriver kom etter Troens Bevis sin store kampanje i Ngozi området. Det var Burundis president, Pierre Nkurunziza som gjerne ville at Aril Edvardsen skulle holde en kampanje akkurat her i presidentens egne hjemtrakter.

Biskop Charles Nduwumukama ble formann i den lolkae kampanjekometéen for Aril Edvardsens Vennskapskorstog i Burundis hovedstad Bujumbura i 2002 og 2003. Da var han overseer for 13 menigheter. I dag er dette tallet mangedoblet etter resultatene som Troens Bevis har høstet i landet.

– Da jeg kom opp nord til Ngozi distriktet møtte jeg hundreder av mennekser som tok  imot Jesus og som tok brevkurset Det Nye Liv. Mange av dem er også muslimer som tok imot Jesus fordi du forkynte dem evangeliet slik at de forstod hva det innholdt, forteller biskopen.

Over 50 nye menigheter er vokst frem som ett resultat av møtene i Ngozi. De 50 menighetene har allerede begynt å samle inn penger til å kjøpe tomter og land, der de fattige kan få dyrke sin egen mat.

– Mens jeg var i Ngozi holdt jeg undervisning for de 50 pastorene som vi fremdeles kaller innfødte misjonærer. I tillegg underviste jeg titalls andre vitner som nå går fra hus tihus, og fra landsby til landsby og distribuerer Nytt Liv kurset på Kurundi språket, forklarer biskopen.

Brevkurset det Nye Liv er også tatt i bruk av myndighetene i Burundi for å bygge opp igjen folkets nedbrutte moral etter flere 10 år med grusomme stamme kriger. Kurset blir distribuert i skoler, i fengsler, på sykehus og i militær leire. Det er nasjonale misjonærer som får støtte fra Troens Bevis som både deler ut kurset og tar seg av oppfølgingen. I 2007 hadde brevskolekontoret i Burundi fått 130 728 nye elever på bare 8 måneder. Biskopen forteller at hadde de bare hatt midler til å trykke opp flere kurs, kunne dette antallet vært ennå høyere. Det er vanlig at 3 av 4 elever bekjenner seg som troende etter å ha fullført kurset som er en grunnleggende innføring i evangeliet.

– Kan ikke Rune Edvardsen snart komme til Burundi og hjelpe oss med å nå enda lenger ut med evangeliet, også til den unge generasjonen, er spørsmålet fra biskopen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter