Bønnelederen som møtte Jesus

Under Hans Martin Skagestads siste kampanje i Burkina Faso kom bønnelederen for byens største moské til Jesus etter å ha blitt helbredet.

Da bønnelederen for byens største moske befant seg på Hans Martin Skagestads kampanje i begynnelsen av desember, fikk han seg sitt livs største overraskelse. Ikke bare var han på et kristent møte, han ble helbredet av en Gud han ikke trodde på.

Burkina Faso er et lite, fattig og overbefolket land i Vest-Afrika. Tidligere var landet kjent som Øvre Volta, og fra 1800 tallet frem til 1960 var landet en fransk koloni. Det som forøvrig har satt landet på verdenskartet siden 2015 er en rekke store terroraksjoner der flere vestlige hjelpearbeidere har mistet livet. Ifølge de store nyhetsbyråene er det ikke den muslimske lokalbefolkning som er blitt radikalisert, men terrorgrupper som krysser grensene fra naboland.

Men en av dem som ikke har latt seg skremme er Troens Bevis-evangelisten Hans Martin Skagestad fra Kristiansand. De siste årene har han hatt flere kampanjer i både Burkina Faso og Ghana der tusenvis av muslimer og andre stammefolk har kommet til tro.

Yousef (navn endret) er muslimsk bønneleder for den største moskeen i byen som Hans Martin besøkte i desember. Det innebærer at stemmen til Yousef er å høre 5 ganger daglig over hele nabolaget når han kaller til bønn og ber over moskeens høyttaler.

Det han ikke har visst er at hans kone har den siste tiden i hemmelighet besøkt en av byens små menigheter, og er blitt frelst. Da hun hørte om Hans Martins kampanje, foreslo hun for sin mann at de kanskje kunne gå der sammen. Hun hadde nemlig hørt at flere var blitt helbredet og hun ville gjerne ta med seg sønnen, som var syk. Yousef gikk med på sin kones forslag. Da Yousef tar sønnen med seg frem for forbønn etter talen, skjer noe helt uventet. Yousef, som lider av dårlige knær og smerter i beina, får sin egen berøring og blir fullstendig helbredet! Full av forventning kommer familien tilbake neste kveld. Da går Yousef frem for å bli frelst.

– Yousef fortalte at han har alltid trodd at Jesus var en profet, men under møtene forstod han at Jesus var noe mer enn det, forteller Hans Martin Skagestad. Vi har ikke fått høre ennå om sønnen også ble frisk, men vi har et team med evangelister som følger opp Yousef og familien. Jeg vet ikke hvordan dette vil påvirke arbeidet hans i moskeen, men det er ikke tvil om at han er en mann med innflytelse i byen.

Troens Bevis har totalt hatt to kampanjer i Burkina Faso de siste par ukene. Omlag 2000 har respondert på frelsesinnbydelsen og følges nå opp av lokale.

Som følge av Hans Martin Skagestads kampanjer underholder Troens Bevis 16 innfødte evangelister i Burkina Faso, 43 evangelister i Ghana og 5 i Mali. De planter både menigheter og følger opp nye troende etter kampanjene.

For å støtte Troens Bevis sine misjonskampanjer med en gave, kan du klikke her.