Bønnesvaret – når bønnebarna vender hjem

Inngangen til 2017 markertes med en ny bok av Sten Sørensen med inspirerende vitnesbyrd om bønnebarn som er kommet hjem.

– Jeg har arbeidet med tanken om å skrive bok om bønnebarna i lengre tid, forteller redaktør og styreleder for Troens Bevis, Sten Sørensen.

Gjennom pastorgjerningen har ekteparet Sørensen fulgt utallige familier som har bedt for sine barn, gjerne i årevis. Det kan være mødre, bestemødre, venner, tanter og onkler. Flere har lange lister med navn som de trofast ber gjennom hver dag. Andre trer støttende til for venner og menighetsmedlemmer og står sammen med dem i bønn for sine kjære. Kanskje det kun har vært ett kristent medlem i en familie som har bedt for sine kjære i utallige år. Mange får oppleve bønnesvarene mens de fremdeles lever. Men en kan også høre historier der en ser at bønnene fortsetter å virke gjennom generasjonene. Det finnes utallige historier om dramatiske frelsesopplevelser der hovedpersonen kan fortelle om en tante eller bestemor som ba for familien i alle år.

– Hvorfor kommer denne boken nå?

– Jeg har arbeidet med tanken om å skrive bok om bønnebarna i lengre tid. At vår sønn, Torbjørn, kom tilbake til Gud på en dramatisk måte sommeren 2015, var nok en medvirkende årsak, mener forfatteren.

– På hvilken måte?

 -Da jeg delte vitnesbyrd om Torbjørn, at Gud ønsker at bønnebarna skal bli frelst – på de mange møtene jeg deltok på, opplevde jeg en tilbakemelding som bekreftet at jeg skulle skrive denne boken.

– Hva tror du er årsaken til at du fikk så mange tilbakemeldinger?

– Ingen ting ligger vårt hjerte så nært som våre barn. De er det kjæreste vi har, og vi ønsker dem det aller beste. Derfor er de også gjenstand for våre daglige bønner. Spesielt om barna sliter av ulike årsaker eller har gjort andre valg i forhold til vår tro, blir de liggende ekstra tungt på våre hjerter, sier Sørensen.

– Hva er tanken bak et år i Bønnebarnas tegn?

– Tanken er å oppmuntre og inspirere til utholdende bønn for bønnebarna. Bønnebarna er «vårt gull» og det viktigste Gud har gitt oss. Derfor er mitt ønske å motivere til fortsatt bønn og ikke gi opp. Det er svar underveis!

– Er det å ha «bønnebarn» et utbredt fenomen i landet vårt?

– Jeg vet det finnes en stor skare av bønnebarn i vårt land. Antallet vet bare Gud. De finnes i enhver menighet og i svært mange familier.

– Det er hovedårsaken til at jeg skriver denne boka. Jeg ønsker å oppmuntre til bønn for bønnebarna. Jeg tror fra dypet av mitt hjerte at Gud hører våre bønner, og jeg tror vi skal få se at mange bønnebarn kommer «hjem» og blir en del av Guds rike.

Sten Sørensen legger til at det er også viktig for de yngre generasjonene i familiene å plukke opp bønnearven når de eldre bønnekjempene går bort.

– I høst gikk min mor bort, to år etter av vi begravde min far. Jeg vet at hun har bedt for familien hver eneste dag gjennom mange år. Og jeg tror også at det er en av grunnene til av vi har fått leve et velsignet og godt liv. Det er en påminnelse til oss som er igjen om å ta opp bønnearven etter de eldre. Det største er naturligvis at bønnebarna får komme hjem. Men bønnen stopper ikke der. Gud har omsorg for alle områder av våre liv, og vi får være med å gi den velsignelsen videre gjennom bønn for familie og dem vi har kjær.

I boken presenterer Sørensen ni personer som alle har vært bønnebarn. Noen av dem har bak seg en dramatisk historie. Han forteller at disse blir intervjuet for å vise at ingen ting er umulig for Gud. I flere tilfeller blir også mor eller far eller andre nære personer som har vært med å be, intervjuet. Slik får leseren også oppleve bønnebarna fra forbederens side.

Mot slutten av boken tar forfatteren også for seg den bibelske siden av emnet.
Der skriver han om bønn, familievekkelse og aktuelle bibelsteder en kan bruke når en ber.

Alt overskudd fra boken som selges ved menighetsbesøk går til støtte for innfødte evangelister gjennom Troens Bevis. Boken bestilles direkte ved å ta kontakt med Troens Bevis på telefon (+47) 38 35 75 00 eller fra Hermon Forlag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter