Skal plante 10 000 menigheter

Rune Edvardsen har gått i gang med en storstilt misjonssatsning i Sørøst-Asia. Målet er å få inn støtte til 1000 innfødte evangelister som kan plante 10 000 menigheter innen ti år.

– Dette er fullt mulig, sier Rune Edvardsen på telefon fra Molde, samme helg som han blir kåret til årets kvindøl av sine med medbygdinger. For hjertelaget til lederen for Troens Bevis Verdens Evangelisering blir lagt merke til både på hjemmebane og ute. Rune Edvardsen var bare ti år gammel da han var med foreldrene Aril og Kari Edvardsen på en misjonstur til Indonesia og fikk misjonskallet. Gjennom sin tjeneste i misjonsorganisasjonen som foreldrene grunnla for å nå verdens unådde med evangeliet, har Rune startet nødarbeid, drevet fredsforhandlinger mellom krigende stammer og vunnet flere hundretusen hindu ungdom i India.

Speidertur til Asia
– For et par år siden mens jeg var på en ferie i Florida, følte jeg at Herren begynte å tale til meg om Sørøst-Asia og en ny storsatsning der. Det førte til at jeg reiste på en backpacker tur til Asia for å “speide landet” og knytte kontakter. Jeg sa til Herren at dersom dette var hans plan for oss, måtte Han lede oss til kontakter som vi kunne bygge videre på, forteller Rune Edvardsen.

Troens Bevis Verdens Evangelisering har opp igjennom årene hatt arbeid og støttet evangelister i flere asiatiske land, men aldri på den skalaen som det nå legges opp til. Under turen til Asia fikk Rune Edvardsen møte kristne nasjonale ledere som står i bresjen for vekkelse i Thailand, Nepal, Himalaya, Kambodsja og Vietnam.  

– Og noe av tegnet på at vi satser i rett tid er jo også at dette er et område som andre organisasjoner også satser på. Det er den mest befolkede verdensdelen, men med minst kristne i verden, forklarer Edvardsen.

– Ta for eksempel Thailand. Dette landet har en befolkning på 70 millioner, men bare 600 000 kaller seg kristne eller har hørt om kristendommen. Det samme finner vi i Vietnam og gjennom hele Sørøst- Asia. På tross av vestlige misjonærer har ikke kristendommen klart å feste seg og slå rot i disse områdene, i motsetning til Afrika som har vært et misjonsfelt i mange år med veldig gode resultater, utdyper han.

skole-burma

Dette er en skole som drives for tilbakevendte Karen-flyktninger på grensen til Burma.

Avviser vestens gud
En av forskjellene med Afrika er at i Asia finner en flere sterke religioner som har gjort det vanskeligere for kristendommen å få innpass. I tillegg er disse religionene knyttet sterkt opp mot den kulturelle identitetsfølelsen. Kristendommen derimot, blir ofte sett på som vestens religion og som et svik mot sin egen kulturelle tilhørighet.

– Det er en av hovedgrunnene for at satsningen på innfødte evangelister er så utrolig viktig. De kan formidle Jesus på sitt eget språk og gjennom sin egen kultur. Slik blir ikke Jesus en vestlig Gud, men deres Gud. Et eksempel er byen Chiang Mai i Thailand. Her bor det 2500 amerikanske misjonærer, men det er veldig å få thailandske kristne i byen. Men det vi ser er at vår nasjonale menighetskontakt i Thailand, Pastor Nirut og hans evangelister, vinner mennesker på gaten hver eneste dag. Som en del av denne satsningen støtter vi nå 25-30 innfødte evangelister i Thailand. Vi åpner også et nytt oppfølgingskontor der i høst. Thailand er et veldig fritt og åpent land, slik at vår selvstudium i troen på Jesus kan deles ut i skolene, på sykehus og i fengsler, det er ingen begrensninger.

Men i tillegg til de sterke religionene, forklarer Rune at det også finnes en fattigdom i Asia som ligger på ett annet nivå enn i Afrika. I de store byene finnes det også en sterk sekularisme som ikke vil ha noe med Gud og den åndelige dimensjonen å gjøre.

Men er folk i Asia sultne på evangeliet?
– Ja absolutt, det er de. Men nøkkelen til å nå inn til hjertene er å vise dem godhet og hjelpe dem i nøden. De kristne der er sterke og overgitte og opplever mye tegn og under som igjen vinner nye troende. Asiatene er både innstendige og flinke. Der er også veldig arbeidsomme, noe som er med på å skape store resultater for de innfødte evangelistene våre.

Hjelper menighetene
Men Rune påpeker også at en av utfordringene til de kristne i Asia er at menighetene ikke er så store og at det er en veldig sprik i tenkningen mellom de forskjellige kirkesamfunnene og menighetene slik at de går i helt forskjellige retninger.

– Så det vi kan gjøre er å komme og hjelpe dem med å sette kursen, mens de selv gjør arbeidet. For å hjelpe menighetene er det tre ting som vi gjør. Vi inspirerer og trener ledere. Vi følger opp menigheter så de kan plante oppfølgingskontorer og få hjelp til å ta seg av de nyfrelste. Også har vi kampanjer som fungerer som en plogspiss for lokale menigheter.

– Her opplever vi for eksempel at vi har fått til ett veldig fint samarbeid med IMI kirken i Stavanger. De har allerede et etablert arbeid i Kambodsja, og nå i høst var vi nede sammen med dem for å trene opp nasjonale ledere og evangelister. IMI kommer også til å følge opp våre innfødte evangelister i Kambodsja. Dette er et samarbeid som vi er veldig fornøyd med, og vi er veldig åpne for samarbeid med andre menigheter og organisasjoner der det er naturlig, slik som i Kambodsja. 

tradisjoner-asia

De tradisjonelle religionene i Asia gjennomsyrer hele kulturen.

Bønnesvar for nasjonale
Hva er det som gjør denne misjonsorganisasjonen så annerledes i misjonsfeltet?

– Jeg opplever at jeg møter lokale som forteller at de har ikke møtt mange fra vesten som er villig til å bakke dem opp og hjelpe dem økonomisk, uten sterke føringer, påpeker Rune.

– De setter veldig pris på at de selv plutselig får anledning til å realisere sine egne visjoner og drømmer, i stedet for andres. Det er veldig flotte reaksjoner å se. De opplever det som veldig bønnesvar når vi har kommet – det er som om når våre partnere i Norge sender penger og støtter Troens Bevis, det har samme effekten.

Og hvordan tror du det er mulig å plante 10 000 menigheter på ti år i Asia?

– Målet vårt er å få inn støtte til 1000 nye evangelister i Asia. Det er støtten til disse evangelistene som vi jobber for fullt med å få inn. Resten går helt greit. Jeg har jo sett opp igjennom årene hva de innfødte evangelistene våre gjør i Afrika og India. For 1000 innfødte evangelister er det ikke noe problem å plante 10 000 menigheter. Noen planter kanskje en eller to, med de aller fleste planter flere menigheter som reproduserer seg selv på kort tid.

Få din evangelist i Sørøst-Asia:

Du som ønsker å bli med på vår storsatsing i Sørøst-Asia, kan registrere deg ved å fylle ut skjema nedenfor. Ønsker du å gi en engangsgave kan du klikke her.

{chronoforms}oppdragasia{/chronoforms} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter