Luke ut livets ugress

– Helliggjørelse består i å luke ut ugress fra våre liv; luke i vårt livs bed, sier Stephan Christiansen, som deltok på Sommerstevnene for 30. gang dette året.

– Det interessante med ugress er at hvis vi ikke gjør noe med det, så kommer det likevel. Ugress vokser mer og mer og vil snart ta over hele bedet hvis det ikke lukes bort, underviste Stephan Christiansen, på sitt trosfriske og inspirerende seminar torsdags formiddag.

Livets ugress
– Det første av livets ugress som må lukes bort er stolthet. Bibelen sier at Gud står de stolte imot, men de ydmyke får nåde (Jakob 4:6). Gud hater faktisk stolthet (Ordspråkene 8:13).

– Det å ikke ville innrømme sine feil er stolthet. Vi kan kjøre helt på avveier med våre liv på grunn av stolthet. Dette skjer når vi lukker våre ører og ikke vil lytte til råd, poengterte Stephan, og framholdt:

– Det å innrømme feil er noe av det vanskeligste som fins. Vi skylder heller på andre slik Adam gjorde i Edene Hage. David, mannen etter Guds hjerte, erkjente imidlertid: Jeg har syndet.

– Det neste ugresset som må lukes bort er kompromiss. Det begynner ofte i det små, og trenger ikke å være det helt store. Likevel er det lett å gå på kompromiss. Det er synd når jeg vet at det jeg gjør, burde jeg ikke gjøre, sa Stephan, og viste til Bibelens Kong Saul, som skyldte på alle andre, da han selv burde ha påtatt seg skylden.

Motløshet
– Motløshet kan kvele ditt livs åker. Bibelen sier i 2 Tim 1:7 at Gud ikke har gitt oss motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd.

– Motløsheten er et ugress som må lukes bort. Gud vil forme oss og har mange ganger ikke hastverk med å danne oss slik Han vil. Vi kan bli utålmodige, men Bibelen sier at vi skal legge av alt som tynger (Hebr. 12:1).

– Et annet ugress som må lukes vekk er bitterhet. Bitterhet kommer som følge av mangel på forsoning og tilgivelse. Den kan skyldes opplevelse av urettferdig behandling, men problemet er at den spiser oss opp på innsiden. Vi må ikke la bitterheten slå rot; den suger ut åndskraften i oss, understreket Stephan.

Selverkjennelsen
Stephan framholdt to meget viktige redskaper for å luke ut livets ugress: Først og fremst selverkjennelse. Vendepunktet i livet til den bortkomne sønnen Bibelen forteller om i Lukas 15, kom da han «kom til seg selv, og erkjente at det var han som hadde syndet».

Det neste som må skje er en ekte omvendelse bort fra det ugress, som har fått feste seg i ditt liv. Men det fantastiske er at Gud selv virker i oss både
å ville, og å gjøre Hans gode vilje i våre liv.

– Jeg har et livsprosjekt. Det heter: Stephan Christiansen. Det å luke ut ugress er en livsprosess for oss alle, avsluttet Stephan.

Se bilder:

{artimageview flickrApiKey=»eeceaffeaa0f86f64a42d81dfa7efec0″ flickr=»Troens Bevis» flickrSet=»72157634704702095/» flickrNumberOfImages=»800″ previewWidth=»400″ caption=»Sommerstevnet 2013″ autoGenerateThumbs=»true» }{/artimageview}

Foto: Nathalie Edvardsen

Vi minner om at alle talene og seminarene fra Sommerstevnet sendes direkte på web-TV på troensbevis.no. De blir også lagt ut i etterkant på nettet, og det vil også dette seminaret av Stephan Christiansen gjøre. I tillegg vil det bli mulig å bestille dem på DVD, CD eller minnepinne etter Sommerstevnets slutt. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter