Sterke reaksjoner fra arabiske kvinner på film om Maria Magdalena

Denne uken ble en helt ny film om Maria Magdalena vist på den arabiske satellittkanelen fra Sarons Dal. Inspirasjonen til filmen er hentet fra livet til kvinnene i Midtøsten i dag.

 

Filmen har siden mars blitt vist en rekke steder i hele Israel og på Vestbredden. 1000 kvinner møtte frem til en av de første visningene i Nasaret.
Alia Graeb, som er pensjonert lærer og var en av dem som så filmen i Nasaret, fortalte at hun ble veldig rørt, og at mange av kvinnene som satt rundt henne gråt.
Filmen henvender seg først og fremst til kvinner og viser spesielt verdien Jesus fra Nasaret satte på kvinnene som han møtte.

Magdalena blir fortelleren i filmen etter at Jesus setter henne fri fra onde ånder. Hun blir vitne til det som skjer rundt Jesus og følger historiene til dem som kom i kontakt med ham.

Flere symbolske handlinger fra Jesus side har en dypere betydning for de arabiske kvinnene som ser filmen. Ett eksempel er at når Jesus henvender seg til kvinnen som ble tatt i hor, dekker han til håret hennes, og viser dermed at hun er fri fra sin skam.
Filmen er laget på engelsk men er dubbet til arabisk, russisk og fransk.
Life Agape, som har produsert filmen, forteller at inspirasjonen til filmen er hentet fra livet til kvinnene i Midtøsten i dag.

Satellittkanalen til Troens Bevis har 300 millioner potensielle seere, hvorav 160 millioner er kvinner. Siden januar har kanalen fått over 22 000 henvendelser fra arabiske seere som har sett på programmene fra Troens Bevis.

Vil du støtte Tv arbeidet med en gave, kan du klikke her.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter