Kåre Svindland: Tett på Sarons Dal

-Menneskelig sett er det nesten ubegripelig at Aril Edvardsen, som den unge «jyplingen» han var, kunne igangsette et verdensomspennende misjonsarbeid ut fra Kvinesdal. Men heldigvis var det folk som så mulighetene i Aril, selv om mange stod ham imot i begynnelsen, sier Kåre Svindland.

av Harald Mydland

-Jeg har festet meg med det Ordet sier, om å elske også den som er mot oss. Hver morgen ber jeg: «Herre, må de menneskene jeg treffer i dag være slik, at jeg kan elske dem med Din kjærlighet!»

Dette er noe av Kåre Svindlands motto. Den velrespekterte kvindølen, som har fulgt misjonsarbeidet ut fra Sarons Dal på nært hold, helt fra den spede begynnelsen. Sammen med en annen hedersmann fra Kvinesdal, Johan Tobiassen, stod han brask og bram med den unge Aril Edvardsen, da Aril proklamerte sin visjon om verdensvid evangelisering, og etter hvert etablerte misjonssenteret i Sarons Dal.

I dag gleder Kåre seg over Rune Edvardsens lederskap i misjonen, samt hans store, hjertevarme engasjement for de svakeste i samfunnet. I det hele tatt måten Rune har tatt opp arven etter sin far.

-Aril var nok reservert mot hjelpearbeid og hadde mest fokus på misjonen til de unådde. Dette arbeidet er nå vel etablert etter mange år. Rune tar derfor arbeidet videre, med en litt annen profil, sier Kåre.

Kåre Svindland har fulgt misjonsarbeidet fra Sarons Dal siden de første pionerårene. Her sammen med sin kone Agny.

 

Mistet sin mor fem år gammel
-Jeg vokste opp på Loga ved Flekkefjord, som yngst av fire søsken. Tuberkulosen herjet, og mor ble syk. Jeg mistet henne i 1942. Da var jeg kun fem år gammel.

-Jeg møtte kona mi Agny på Salem Kvinesdal, samme året som Aril giftet seg med Kari. I likhet med Aril avtjente også jeg sivilarbeidertjenesten på Havnås leir. Jeg var sammen med blant annet David Østby i den velkjente «Broderringen», som sang og vitnet om Jesus.

-Jeg flyttet til Kvinesdal i 1956, og fikk jobb på Trælandsfoss i begynnelsen. Senere solgte jeg kjøkken for Sira Fabrikker til 1971. Salem i Kvinesdal var på den tiden utpost til Flekkefjord, men ble ikke lenge etterpå en selvstendig menighet. Jeg var med i styret fra starten. Aril var en pådriver for at Salem skulle bli selvstendig, forteller Kåre.

Aril fikk fort mye motstand
-Johan Tobiassen og jeg stod sammen med Aril fra begynnelsen. Aril var visjonær. Kom med det ene utspillet etter det andre. Jeg kan på mange måter forstå reaksjonen blant pinsevennene. De såkalte «Oslo-brødrene» satt som biskoper i hovedstaden. På den tiden kjørte Åge Samuelsen sitt løp. Så kom Aril Edvardsen fra Kvinesdal.

-Ingen kjente til den unge kvindølen. Aril fikk mye motstand, men tok det godt. Dette med underhold av innfødte evangelister var nytt og ukjent. Pinsevennene trodde at Aril var imot tradisjonell misjonsvirksomhet, men det var han jo ikke. Han ville bare ha dette med støtte av nasjonale evangelister, som et tillegg til annet misjonsengasjement, forklarer Kåre.

-På denne tiden fikk Aril visjonen om misjonssenteret i Sarons Dal, og den første stevnehallen ble reist. Denne har senere blitt ombygd tre ganger. Det var møtehall, trykkeri, studio og kontorer. Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt (TBBMI) ble også reist og innviet i 1968.

-Det var veldig greit og spennende å følge Aril og hans mange utspill. Iblant hadde vi diskusjoner, men vi skiltes alltid som venner. Samtidig kan jeg forstå at de som satt i Oslo fikk problemer. De hørte til ledelsen i Filadelfia Oslo, men var med i Sarons Dal fra begynnelsen. Etter hvert utviklet det seg negativt og spenningsforholdet tiltok.

-Det var nesten som med Jesus. Fariseerne og de skriftlærde hadde problemer med å forstå at Han var Messias. Men Jesus hadde større tanker og Hans visjoner var mye større enn hans samtid kunne fatte.

-På en måte var det slik med Aril også. Noen fikk problemer med hans dynamiske væremåte, men jeg kan si med hånden på hjertet, at Aril og jeg alltid hadde et godt forhold, medgir Kåre.
Sarons Dal – et Guds under

-Sarons Dal er et Guds under. Ikke noe mindre. Vi var enige med Aril, og skjønte at Gud var med ham. Vi forstod at Gud gav ham ideene og prosjektene. Det begynte jo i Hauge i Dalane, da Aril fikk visjonen om verdensmisjon. Vi som stod sammen med ham forstod at det var et guddommelig kall.

-Under de første stevnene ble folk døpt i elva som renner gjennom Sarons Dal. Folk langt opp i årene ble døpt. Budskapet som Troens Bevis står for, er det fulle evangelium. Bibelen sier at vi ikke skal legge noe til eller trekke noe fra. Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse (Rom 10). Vi skal ikke tro med hodet, sier Kåre.

-For egen del kan jeg ikke si en spesiell dag da jeg ble frelst. Men jeg takker Gud for at jeg kan komme fram for Ham ren og rettferdig. Han tilgir meg alt og glemmer mine synder.

-Mange av dem som forkynner Guds ord i dag, har sin bakgrunn fra Sarons Dal. Både bibel- og misjonsskolen, stevnene og Arils bøker har vært til stor inspirasjon for mange. Jeg beundrer Aril for at han stod fast trass i motstanden han fikk. Det er et under at han klarte å stå fast uten å ta hardt igjen, sier Kåre.

Kåre Svindland ble under 1.mai-festen i 2016 utnevnt som æresmedlem i Kvinesdal KrF .Lokallagsleder Kjell André Hjelleset overrakte på vegne av styret, blomster og diplom.

 

Bibelen må være rettesnoren
-Det er vondt når det blir splittelse i menighetene. Ofte skjer det på grunn av spenninger mellom gammelt og nytt. Jeg kan godt forstå at det noen ganger kan bli vanskelig, men for meg har alltid Bibelen vært min rettesnor.

-Ting kan oppfattes ulikt, men det er viktig å stå sammen og jobbe mot felles mål, selv om vi kan ha ulike syn. Vi må ha gjensidig respekt. Samtidig legger jeg vekt på å si det jeg er overbevist om. Slik har jeg også sett det i mitt mangeårige engasjement i politikken gjennom Kristelig Folkeparti. Dessverre ser jeg at en del ting trekker i feil retning i dag. Abort er bare ett eksempel.

-Jeg ber om at Gud må være med alle partiene i bygda. Jeg ber også om at menighetene må forkynne Guds ord klart og rent. Tidene forandrer seg. Da vi gikk på skolen, startet vi dagen med kristne sanger. Slik er det ikke lenger.

-Må Gud få Sin vei med både menigheter og de ulike politiske partiene. Må Han også få Sin vei videre med Troens Bevis i de kommende årene. Budskapet om frelse og evig liv i Jesus Kristus er for alle mennesker, avslutter Kåre.

Du kan være med og gjøre en forskjell ute i misjonfeltene ved å støtte med en gave.

Kilde: Troens Bevis bladet, desember 2022

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter