«Farmen-prest» Thor Haavik med tankevekkende seminar under Sommerstevnet

-For min del opplever jeg at fordelene med kristendommen langt overgår ulempene. Derfor holder jeg kristendommen for sann og jeg ønsker å ta del i den, sier Thor Haavik i et seminar med tittelen «Fordeler og ulemper med den kristne tro».

-Det er lett å angripe en tro som er basert på en tykk bok, og flere tusen års historie. Derfor er det fristende i dag å lage sin egen tro, ut fra det man finner attraktivt og slik man ønsker det skulle være. Men dette er hjemmelagede livssyn der man samler det man liker, og tar bort det man ikke liker. Det er å skape Gud og sannheten i sitt eget bilde, begynte Thor, sitt interessante og tankevekkende seminar tirsdag.

Drømmetro uten rot i virkeligheten
-Det blir en slags drømmetro, som ikke har sin rot i virkeligheten. Hjemmelagede livssyn er sårbare. Men å ha et spesifikt livssyn er modig, fordi det innebærer å plassere seg innenfor et tankesett, som både vil ha fantastiske komponenter og deler som man selv opplever som utfordrende.

-For om Gud fins så virker det ganske sannsynlig, at ikke alt jeg tenker stemmer overens med det Gud tenker. Som et begrenset menneske ville det være overraskende og usannsynlig om Gud var enig i alt det jeg tenker.

-Innenfor det kristne livssynet og i en virkelighetsoppfatning vil det finnes plusser og minuser, fordeler og ulemper. Derfor vil jeg gjerne trekke fram tre fordeler og tre ulemper ved den kristne tro, fortsatte Thor.

Menneskesynet
-Den første fordelen er det kristne menneskesynet. Dette er så sterkt beskrivende og vakkert, at enhver skulle ønske det var sant, basere og bygge sitt selvbilde på det, og møte sitt medmenneske etter det.

-Det er ingen av oss som fullt ut strekker til, og vi trenger å se vår egen begrensning. Vi klarer ikke å være perfekte. Vi trenger Guds nåde, tilgivelse og frelse, og er vanvittig verdifulle i Guds øyne. Vi er mye mer betydningsfulle i Guds øyne enn vi kan forestille oss. I utgangspunktet er vi små og syndere, men vi er elsket av Gud.

-Den første ulempen er at Gud ønsker full overgivelse til ham, slik at Han blir Herre i våre liv. Det kan koste, men det vil bli til glede og gang for oss, og gi oss en indre fred og tilfredshet.

Himmelhåpet

-Den andre fordelen er himmelhåpet. Dette i motsetning til ateistens oppfatning om at døden får det siste ordet, og at urettferdigheten og mørket seirer til slutt. Men med Jesu oppstandelse seiret lyset over døden og mørket. En evighet av fullkommen fred, kjærlighet og glede venter oss som tror på Jesus.

-Ulempe nummer to ligger i det å være tapt for Gud. Valget om evig fellesskap med Gud må tas i dette livet, ved å ta imot Jesu nåde og tilgivelse. Gud vil at vi alle skal tilbringe evigheten sammen med Ham, men vi må selv ta dette valget, understreket Thor.

Bibelens fortellinger

-Den tredje fordelen som den kristne troen gir er fortellingene Bibelen gir, og som vi kan basere livene våre på. Noen eksempler: Vi er skapt med mening og hensikt. Vi har fortellingene om Jesus, som er så nære, dype og gode, og vi er aldri alene.

-Den tredje og siste ulempen med den kristne troen er mulig tap av anseelse, hos venner, familie, kolleger og bekjente. En del er redd for hvordan omgivelsene vil ta imot dette at vi bekjenner oss som kristne.

-For min del opplever jeg at fordelene langt overgår ulempene. Derfor holder jeg kristendommen for sann og jeg ønsker å ta del i den, sa Thor, og avsluttet med følgende to spørsmål til ettertanke: Hva synes du er den største fordelen med kristen tro, og hva er den største ulempen?

Se denne og andre taler fra Stevnet 2022

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter